РЕГІОНАЛЬНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС: «ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ В ЯКОСТІ ТЕХНІКИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В РОБОТІ ПЕДАГОГА ЗП(ПТ)О»

12.02. 2020

03 лютого 2020 року на базі Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти ім. П.Ф. Кривоноса (м. Слов’янськ, Донецька обл.) у рамках Угоди про співпрацю з Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти проведено майстер-клас на тему: «Використання казкотерапії в якості техніки здоров’язбереження в роботі педагога ЗП(ПТ)О» (доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидатка психологічних наук Торба Наталія Григорівна). Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П.Ф.Кривоноса є одним із найстаріших закладів професійної (професійно-технічної) освіти в країні, адже його літопис налічує вже більше сотні років. Саме з 1900 року розпочало свою трудову ходу залізничне училище Міністерства освіти при станції Слов’янськ Ізюмського повіту Харківської губернії. Це було двокласне училище, створене на кошти управління Курсько-Харківсько-Севастопольської казенної залізниці. За свою довголітню історію заклад пройшов нелегкий тернистий шлях від школи ФЗУ до сучасного багатопрофільного регіонального центру професійної освіти. За довгі роки існування заклад звичайно змінювався, але незмінною залишається якісна підготовка кваліфікованих робітників, здатних самостійно орієнтуватися в сучасних умовах та відповідати на виклики швидкоплинного сьогодення. Освітня діяльність Центру спрямована на забезпечення оволодіння майбутніми робітниками знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності. Методична проблема, над якою працюють педагоги Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти, – «Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників як умова результативності освітнього процесу». Упродовж міжкурсового періоду науково-педагогічні працівники БІНПО здійснюють науково-методичний супровід професійного розвитку фахівців Центру, використовуючи різноманітні форми, технології взаємодії і співпраці. Завдання майстер-класу «Використання казкотерапії в якості техніки здоров’язбереження в роботі педагога ЗП(ПТ)О», що був проведений для педагогів: розглянути вплив казки на формування основних життєвих настанов у сучасного підлітка: визначити основні поняття, пов’язані з впливом казки на психологічне здоров’я здобувача освіти; використання техніки казкотерапії в якості техніки здоров’язбереження. Майстер-клас складався з двох частин: теоретичної і практичної. Утеоретичній частині учасники ознайомились з історичними витоками казки, розглянули казку як процес пошуку сенсу життя як трактування інформації про світ і систему взаємовідносин в ньому. В практичній частині були створені умови для активної роботи всіх учасників майстер-класу. Було використано емоційно-насичені відео- та аудіоматеріали, які дозволяли на емоційному рівні відчути певні психологічні стани.

У теоретичній частині учасники ознайомились з історичними витоками казки, розглянули казку як процес пошуку сенсу життя як трактування інформації про світ і систему взаємовідносин в ньому.
В практичній частині були створені умови для активної роботи всіх учасників майстер-класу. Було використано емоційно-насичені відео- та аудіоматеріали, які дозволяли на емоційному рівні відчути певні психологічні стани.

Представлений майстер-клас був актуальним та мав практичну спрямованість. Отриману інформацію педагоги зможуть використовувати у своїй діяльності та раціонально, оперативно і творчо використовувати інноваційні психолого-педагогічні
технології з метою підвищення престижу робітничих професій, розвитку професійної освіти шляхом гармонізації кращих практик і професійних стандартів. У роботі була створена атмосфера відкритості, доброзичливості та співтворчості.