Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Вступникам 2020 рік

13.01. 2021

ПРОТОКОЛИ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ 2020

ПЛАН РОБОТИ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ – КРАСНИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

№ з/п   Назва заходу Термін виконання Відповідальний виконавець
1. Розміщення на веб-сайті інституту та внесення до ЄДЕБЕО Правил прийому до Інституту в 2020 році До 06.01.2020 Відповідальний секретар відбіркової комісії
2. Розробка банку тестових завдань із конкурсних предметів для вступних іспитів, екзаменаційних матеріалів і Програм для вступних іспитів або співбесід та вступних (фахових) випробувань для вступників 2020 року До 27.02.2020 Голова відбіркової комісії  
3. Затвердження екзаменаційних матеріалів і Програм для вступних іспитів або співбесід та вступних (фахових) випробувань для вступників 2020 року До 25.03.2020 Голова відбіркової комісії  
4. Підготовка витягів з Правил прийому для роботи відбіркової комісії До 25.03.2020 Відповідальний секретар відбіркової комісії  
5 Підготовка приміщень для роботи відбіркової комісії вступної кампанії Червень Відповідальний секретар відбіркової комісії
6 Формування та затвердження розкладу вступних випробувань До 30.06.2020 Голова відбіркової комісії Відповідальний секретар відбіркової комісії
7 Технічне забезпечення проведення вступних випробувань Липень-червень Відповідальний секретар відбіркової комісії Адміністратор ЄДЕБЕО
8. Забезпечення проведення засідань Відбіркової комісії інституту Упродовж року Відповідальний секретар відбіркової комісії  
9. Інформаційне забезпечення роботи Відбіркової комісії інституту   Упродовж року Відповідальний секретар відбіркової комісії  
10. Розробка та затвердження Положення про Відбіркову комісію інституту До 09.12.2020 Голова відбіркової комісії
11. Формування та затвердження складу Відбіркової комісії інституту Грудень Голова відбіркової комісії  
12. Розробка оновленого Положення про Відбіркову комісію інституту Грудень Відповідальний секретар відбіркової комісії
13. Розробка Положення про Апеляційну комісію в 2021 році   Грудень Відповідальний секретар відбіркової комісії
14. Розробка Положення про проведення вступних випробувань в 2021 році Грудень Відповідальний секретар відбіркової комісії
15. Затвердження Правил прийому до інституту в 2021 році   Грудень   Відповідальний секретар відбіркової комісії
16. Формування і затвердження складу відбіркових комісій, екзаменаційної комісії з проведення вступних випробувань у 2021 році Грудень   Голова відбіркової комісії Відповідальний секретар


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial