Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ШКОЛА ЛІДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

11.02. 2022

Запрошуємо до онлайн-центру «Школа лідерів професійної освіти» (ШЛПО) Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, що функціонує на базі кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. ШЛПО призначена для розширення та поглиблення знань та навичок усіх педагогічних працівників та здобувачів освіти закладів П(ПТ)О та ФПО, НМЦ, інших зацікавлених установ та осіб щодо сутності, основних характеристик лідерства як ефективного інструменту підвищення якості діяльності команди, згуртування та мотивації її членів.

Діяльність ШЛПО забезпечується досвідченими фахівцями:

 • Єрмоленко Андрій Борисович, кандидат політичних наук, доцент diamond_621@ukr.net
 • Мандрагеля Володимир Андрійович, доктор філософських наук, професор mandra09@gmail.com

«Школа лідерів професійної освіти» орієнтована на набуття Вами сучасних знань і навичок, які допоможуть:

 • покращити комунікації в команді на основі ясності, прозорості та відкритості, врахування думки та ідей кожного її члена;
 • створити кращу робочу атмосферу в команді завдяки здоровому морально-психологічному клімату, довіри і щирості у стосунках між людьми;
 • підвищити продуктивність діяльності команди через задіяння ефективних мотиваційних механізмів;
 • мотивувати колег і співробітників постановкою суспільно значущих стратегічних цілей, які водночас підвищують їх самооцінку, добробут та благополуччя;  
 • надавати приклад іншим членам команди у поведінці, емоційному та інтелектуальному лідерстві;
 • надихати колег і співробітників на відповідальну, самовіддану роботу на основі загальних цілей та цінностей;
 • створювати ясне бачення та напрямок розвитку команди на майбутнє.
 • Сприяти формуванню атмосфери творчості та ініціативи. 
 • на запобігти помилок навчитись розуміти інших людей та їх проблеми;

«Школа лідерів професійної освіти» широке коло питань для обговорення та практичного запровадження у сфері освіти, серед яких:

 • типологія лідерства, основні концепції та принципи;
 • лідерство як технологія управління персоналом;
 • мотивація професійного вдосконалення як чинник розвитку лідерства в освіті;
 • аналіз пріоритетних лідерських стилів та  якостей;
 • лідерство у освітній діяльності;
 • лідерська компетентність в системі П(ПТ)О;
 • стиль лідера у освітньому процесі;
 • філософсько-психологічні аспекти лідерства;
 • концепція інтелектуального лідерства в освіті;
 • лідерство та кар’єра педагогічного працівника;
 • лідерство в культурі педагогічного менеджменту та інші.

 

ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial