Пт. Січ 21st, 2022

Цифрова бібліотека БІНПО

Ihor Hroznyi «ARTIFICIAL INTELLIGENCE», Lublin 2021

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»«УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ  «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДИДАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: практико-зорієнтований аспект” Шевчук С.С., Кулішов В.С. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2021. 212 с.

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК / Івашев Є.В., Сахно О.В., Грядуща В.В., Денисова А.В., Лукіянчук А.М., Удовик С.І. Біла Церква: БІНПО, 2021. 258 с

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЗБІРНИК СПЕЦКУРСІВ / Сахно О.В., Грядуща В.В., Денисова А.В., Сташенко С.В. Біла Церква: БІНПО, 2021. 164 с.

ЗБІРНИК ТЕЗ «ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗП(ПТ)О» (матеріали Регіонального науково-практичного семінару від 6 жовтня 2021 року)

ЗБІРНИК ТЕЗ “УПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ” (матеріали регіонального науково-практичного семінару від 23 вересня 2021 року)

ЗБІРНИК ТЕЗ “СУЧАСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ” (в рамках ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції від 27 квітня 2021 року)

ЗБІРНИК ТЕЗ «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства» (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції від 11 листопада 2020 року) 

Статті

Сидоренко В.В. “Щоденник міжнародного стажування науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на базі Пульського університету імені Юрая Добріле  (ХОРВАТІЯ). DIARY OF INTERNATIONAL INTERNSHIP OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL EMPLOYEES OF BILA TSERKVA INSTITUTE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION ON THE BASE JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (CROATIA)”//Науковий вісник НАПН України, 2020, жовтень.

Дайжести

ДАЙЖЕСТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ №1

ДАЙЖЕСТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ №2

ДАЙЖЕСТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ №3

ДАЙЖЕСТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ №4

ДАЙЖЕСТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ №5

ДАЙЖЕСТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ №6

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю