Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Фотогалерея праць БІНПО

08.07. 2022

  • Сидоренко В.В. Аналітико-інформаційне інтерв’ю щодо потреб у нових кваліфікаціях (компетентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження для розроблення та впровадження нових освітніх програм у закладах освіти різних рівнів у рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020-2025). В. Сидоренко, А.Денисова, А.Єрмоленко, А. Хорін. Біла Церква: БІНПО, 2020. 34 с. Золота медаль ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021» в номінації «Діяльність закладу вищої освіти з розвитку експорту освітніх послуг»
  • Сидоренко В.В. Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і ресурси: електронний курс. Київ: ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 2020. 130 с. (нагороджено Золотою медаллю ХІ Міжнародної спеціалізованої виставки: «Сучасні заклади освіти – 2020» у номінації «Упровадження інформаційно -цифрових систем і технологій у навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів освіти». Авторське право 97142 від 08.04.2020
  • Сидоренко В. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» / Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Київ: Агроосвіта, 2020. 74 с. Авторське право 97244 від 15.04.2020
  • Сидоренко В.В. Потреба у нових кваліфікаціях (компетентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження в Україні: актуальний стан та розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020–2025): цифровий інформаційно-аналітичний комплекс. В. Сидоренко, А.Денисова, А.Єрмоленко, А. Хорін. Біла Церква: БІНПО, 2020, 122с.). У конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи, створені у 2020 році, у номінації «За кращі аналітичні матеріали, доповіді» дипломом ІІ ступеня (постанова Президії НАПН України від 18 березня 2021 року №1-2/4-54). Дослідження виконано в межах НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (0117U002381; 2017-2021 рр.) Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.
  • Сидоренко В.В. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифровий програмно-методичний комплекс / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. В.Сидоренко, А. Єрмоленко, А.Денисова, В. Кулішов, О.Ковальчук. К.: НМЦ ВФПО, 2020. 190 с. (Золота медаль Міжнародної виставки «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2020» у номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проєктів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу»)
  • Сидоренко В.В. Школа педагогічного коучингу як компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця: цифровий програмно-методичний комплекс: В.Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021, 210 с. 5 д.а. (Золота медаль Міжнародної виставки ХІІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» у номінації «Упровадження в освітню діяльність інноваційних проєктів, моделей, систем, технологій, методик, що спрямовані на підвищення якості освіти»)
  • IMPROVING MODERN MODELS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE: collective monograph / according to the scientific edition of Doctor of Pedagogical Sciences Viktorya Sidorenko. Poland: Bilostok. 2021. 200 p.
  • Improvement of modern advanced training models for CTE teachers in the context of sustainable development / Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку: колективна монографія: В.Сидоренко, Л. Горошкова, А. Єрмоленко, В.Грядуща, А. Денисова / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Poland: Bilostok. 2021. 160 с. ISBN 978-83-953142-3-0

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial