Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

У БІНПО ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТЕЛЕМІСТ З ОНЛАЙН- ТРАНСЛЯЦІЄЮ: «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ, АКЦЕНТИ»

01.10. 2020

24 вересня 2020 року відбувся Всеукраїнський телеміст з онлайн-
трансляцією: «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ: ВИКЛИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ, АКЦЕНТИ».
Ініціаторами та модераторами є науково-педагогічні працівники
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.
Телеміст відбувся напередодні святкування 80-річчя профтехосвіти.
Усеукраїнський телеміст об’єднав освітян, науковців, менеджерів освіти,
методичні служби всіх рівнів, педагогів професійної і фахової передвищої
освіти та охопив міста та регіони України: Біла Церква – Київ – Дніпро –
Харків – Одеса – Кропивницький – Івано-Франківськ – Миколаїв – Полтава –
Чернігів – Рівне – Черкаси – Суми.
Було зареєстровано понад 400 учасників.
Основною проблемою для спільного розв’язання стала є невідповідність
підготовки кваліфікованих кадрів викликам національної економіки,
сучасного ринку праці, знаннєвого суспільства та потребам фахівця,
професіонала, особистості.
Основною метою онлайн-заходу визначено обмін сучасним психолого-
педагогічним досвідом організації, методичного супроводу та координації
підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної (професійно-
технічної) та фахової передвищої освіти, пошук ефективних шляхів та умов у
вирішенні проблеми розвитку професійної компетентності, подоланні
невідповідності підготовки кваліфікованих кадрів викликам національної
економіки, сучасного ринку праці, знаннєвого суспільства та потребам
фахівця, професіонала, особистості.
Під час телемосту обговорювались такі актуальні питання:

 1. Модернізація змісту, форм, моделей підвищення кваліфікації
  педагогічних працівників на компетентнісній основі.
  2.  Сучасні підходи освіти дорослих.
 2. Технології формальної і неформальної освіти для безперервного
  професійного розвитку фахівців.
 3. Варіативні програми підвищення кваліфікації педагога П(ПТ)О на
  засадах компетентнісного підходу.
 4. Співпраця закладів професійної (професійно-технічної) освіти з
  ключовими стейкґолдерами і бізнес-партнерами.
 5. Розроблення професійних профілів педагогічних працівників із
  визначеними компетентностями відповідно до завдань реформування
  П(ПТ)О.
 6. Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії із ключовими
  стейкґолдерами.
  Роботу телемосту було розпочато привітальним словом Сидоренко
  Вікторії Вікторівни, директорки БІНПО, докторки педагогічних наук,
  професорки кафедри педагогіки, психології та менеджменту, яка висвітлила
  питання суспільних й освітніх викликів, нового соціального замовлення,
  окреслила напрями вивчення освітніх запитів на основі прогностичної
  функціональної моделі розвитку професійних компетентностей фахівців,
  висвітлила новий зміст, моделі, форми підвищення кваліфікації педагогів
  професійної освіти.
  До участі у телемості долучилися та поділилися своїми
  напрацюваннями та думками директорка Навчально-методичного центру
  професійно-технічної освіти у Сумській області кандидатка педагогічних
  наук, Самойленко Н. Ю., директорка Навчально-методичного центру
  професійно-технічної освіти у Рівненській області Бондарчук В. М.,
  заступниця директора Навчально-методичного центру професійно-технічної
  освіти у Дніпропетровській області Гришаєва О. В., методист НМЦ ПТО у
  Черкаської області Бабенко С. Ф., Стасюк В. В., директор Івано-
  Франківського базового медичного коледжу.
  Науково-педагогічні працівники БІНПО, а саме, в.о. завідувача кафедри
  педагогіки, психології та менеджменту Харагірло В. Є., докторка
  економічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та
  менеджменту Горошкова Л. А., кандидат політичних наук, доцент,
  завідувач кафедри методики професійної освіти і соціально-гуманітарних
  дисциплін Єрмоленко А. Б., кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
  завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Сахно
  О. В., завідувачка відділу сучасних технологій виробництва Горлова Г. Г.
  окреслили нові грані співробітництва закладів професійної (професійно-
  технічної) освіти з Білоцерківським інститутом неперервної професійної
  освіти.
  Під час плідної праці учасники зазначили високу якість, актуальність,
  перспективність, практичну користь представлених матеріалів, чіткість та
  науково-професіональний рівень організованого заходу.
  Саме такі заходи сприяють діалогу, надихають на творчу та професійну
  співпрацю та формують надзвичайно корисний досвід для кожного
  освітянина.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial