Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ І КВАЛІФІКАЦІЙНІ НАВИЧКИ ФАХІВЦІВ ЯК СКЛАДОВІ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЛАНДШАФТУ УКРАЇНИ

07.04. 2024

У березні 2024 року науково-педагогічні працівники кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО провели пілотне дослідження  «Трансфер технологій і кваліфікаційні навички фахівців як складові сучасного економічного ландшафту України» із залученням двох цільових аудиторій – представників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та роботодавців, ключових стейкголдерів.

Пілотне дослідження є інструментом для збору об’єктивних даних та отримання зворотного зв’язку від педагогічних працівників закладів професійної освіти та підприємців (безпосередніх учасників ринку праці),  що сприятиме постійному вдосконаленню навчально-виробничого процесу та підвищенню якості освіти.

Пілотне дослідження «Трансфер технологій і кваліфікаційні навички фахівців як складові сучасного економічного ландшафту України» передбачає:

  • здійснення оцінки потреб у сучасних технологіях як закладів професійної освіти, так і представників ринку праці. За результатами анкетування буде визначено, які технології є актуальними для українських підприємств вже сьогодні та які з них вони вважають найбільш перспективними для розвитку. Відповідно до цього може плануватися оновлення змісту професійної освіти;
  • аналіз рівня кваліфікації затребуваних фахівців. Результати анкетування дозволять встановити, наскільки випускники закладів професійної освіти володіють необхідними сучасними навичками для роботи з передовими технологіями, а також виявити прогалини в процесі їхньої підготовки. Відповідно до цього будуть оновлені програми змістових модулів на курсах підвищення кваліфікації.
  • визначення напрямів розвитку, потреб закладів професійної освіти та потреб ринку праці у затребуваних фахівцях. На підставі результатів анкетування прогнозується визначити, які саме аспекти та напрями професійної освіти потрібно підсилити або переглянути для підготовки конкурентоспроможних випускників, здатних працювати з передовими технологіями;
  • привернення уваги представників ринку праці і ринку освітніх послуг до проблеми стимулювання трансферу технологій. Результати дослідження можуть стати інструментом для виявлення можливостей та бар’єрів у трансфері технологій до українських підприємств, що дозволить розробити ефективні стратегії співпраці з іноземними партнерами, а також передбачити оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної освіти відповідно до трендів Industrie 4.0.

Учасники прешого етапу дослідження:

Завершено перший етап пілотного дослідження БІНПО «Трансфер технологій і кваліфікаційні навички фахівців як складові сучасного економічного ландшафту України»


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial