Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

СКЛАД КОЛЕГІЇ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

26.01. 2023

Голова – Кійко Наталія, студентка 2 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 053 Психологія

Заступник голови – Єрмолович Марія, студентка 1 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

 

Відповідальні за сектори:

  1. З наукової роботи та академічної мобільності здобувачів освіти – Скрипник Анастасія, студентка 2 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, Калмикова Юлія, студентка 1 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 053 Психологія;
  2. З питань міжвузівської співпраці, зв’язків з громадськістю та інформаційної діяльності – Лук’янчикова Дар’я, студентка 2 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 Менеджмент, Нікандрова Тетяна, студентка 1 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 Менеджмент;
  3. З культурно-дозвіллєвої діяльності, спорту та туризму – Білецька Вікторія, студентка 2 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 053 Психологія, Лебідь Ольга, студентка 1 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки;
  4. З національно-патріотичного виховання та соціальної роботи зі здобувачами освіти – Бровченко Наталія, студентка 2 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 053 Психологія, Бугайова Олена, студентка 1 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 053 Психологія;
  5. З протидії корупції та дотримання принципів академічної доброчесності – Караваєва Аліна студентка 2 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 Менеджмент, Чертов Владислав студент 1 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial