Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

19.02. 2021

         

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ
НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада/науковий ступінь

1.

Сидоренко
Вікторія Вікторівна

Директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка,
голова Вченої ради

2.

Юденкова
Олена Петрівна

Учений секретар, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидатка педагогічних наук

3.

Гірка
Світлана Вікторівна

Головна бухгалтерка

4.

Горошкова
Лідія Анатоліївна

Внутрішній ключовий стейкголдер, докторка економічних наук, професорка кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія»

5.

Князєва
Марина Олексіївна

Завідувачка навчального відділу

6.

Кулішов
Володимир Сергійович

Завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент

7.

Кучеренко
Ірина Анатоліївна

Завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітраних дисциплін, докторка педагогічних наук, професорка

8.

Масліч
Світлана Володимирівна

 

Ключовий стейкголдер, заступниця директора з навчально-методичної роботи ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО

9.

Коссова-Сіліна Ганна Олександрівна

Завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидатка педагогічних наук

10.

Оліферчук
Оксана Михайлівна

Голова первинної профспілкової організації

11.

Герасименко
Юлія Сергіївна

Професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, доцентка

12.

Носовська
Алла Анатоліївна

Завідувачка наукової бібліотеки БІНПО

13.

Торба
Наталя Григорівна

Доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка

14.

Головко
Дар‘я Юріївна

Студентка освітньо-професійної програми «Педагогічка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial