Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

02.02. 2022

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ ОСВІТІ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ ОСВІТІ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРОЄКТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩІЙ ШКОЛІ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРОЄКТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩІЙ ШКОЛІ”

СИЛАБУС1 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА1 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

СИЛАБУС2 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА2 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕНЕДЖМЕНТ ВИЩОЇ ШКОЛИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕНЕДЖМЕНТ ВИЩОЇ ШКОЛИ”

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІЧНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕДАГОГІЧНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЯ”

РОБОЧА ПРОГРАМА “ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МОНІТОРИНГ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ЗВО”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ ОСОБИСТОСТІ


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial