Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

РИЗИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ

10.04. 2020

 • Ризики:
 • Дострокове припинення дії договорів про співпрацю, відсутність фінансування та/або матеріального забезпечення запланованих заходів.
 • Організаційні ризики:
 • ризик недосконалості механізмів реалізації державної політики в галузі освіти на регіональному та місцевому рівнях,
 • ризик недостатності матеріально-технічного забезпечення структурного підрозділу;
 • слабкість маркетингової політики в умовах конкуренції  на ринку праці
 • відсутність необхідного фінансування програм, проектів, навчально-методичних видань;
 • слабка мотивація науковців кафедри до реалізації інноваційних проектів

Навчально-методичні ризики:

 • Система та механізми захисту академічної доброчесності при розробці навчально-методичних посібників методичних рекомендацій та підготовці наукових статей (розробка короткотермінових курсів, майстер-класів тощо)
 • науково-методична робота в міжкурсовий період є менш регламентованою, її результати важко перевірити;
 • недостатня розробленість моніторингу розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О, розвитку та професійного саморозвитку педагогів  на окремих етапах міжатестаційного періоду.
 • Технологічні ризики:
 • можливі технічні ризики щодо забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання, доступу до мережі Інтернет у процесі вебінарів;
 • недостатня цифрова компетентність педагогів ЗП(ПТ)О
 • Психолого-педагогічні ризики:
 • мотиваційна, технологічна, рефлексивна неготовність окремих педагогів до роботи в інноваційному освітньому середовищі;
 • психологічні бар’єри низки педагогічних працівників системи професійної (професійно-технічної) освіти до впровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій;
 • стан фрустрації в процесі проектування власної траекторії професійного розитку

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial