Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

РЕПОЗИТАРІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ УНЗ 2023 РІК

10.07. 2023

Караваєва А.О. “Стратегічне управління розвитком закладу профтехосвіти з урахуванням кон’юнктури ринку праці”

Ляшок А.О. “Удосконалення системи управління педагогічним персоналом у дошкільному навчальному закладі”

Перетятько О.В. “Інноваційні підходи до управління в закладах ЗП(ПТ)О в сучасних умовах”

Ходаківська А.О. “Сучасні методи управління в початковій школі”

Чеканюк К.О. “Управління професійним розвитком вчителів в умовах освітнього середовища закладів загальної середньої освіти”

Андрійчук А.О. “Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління навчальним закладом”

Білецька В.В. “Оцінка ймовірності банкрутства підприємства та розробка антикризових заходів”

Висоцька Н.В. “Особливості та форми планування діяльності закладу професійної”

Клименко Т.І. “Оптимізація механізмів фінансування закладів освіти в умовах децентралізації”

Климович О.І. “Сучасний керівник загальноосвітньої школи”

Лук’янчикова Д.О. “Управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу в умовах профільного навчання: інформаційне забезпечення”

Лук’янчикова Є.О. “«Організація роботи вихователів дошкільних навчальних закладів засобами соціально-педагогичного тренінгу”

Медвідь О.Л. “«Особливості впровадження систем контролю та моніторингу діяльності персоналу організації”

Перехожук Н.М. “Оптимізаційні механізми управління закладах дошкільної освіти в сучасних умовах”


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial