Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

РЕПОЗИТАРІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ПВШ 2023 рік

10.07. 2023

В. В. Борзенкова “Цифрова компетентність як складник професійного становлення майбутнього викладача”

М.О. Князєва “Дистанційні технології навчання у вищій школі”

Ю.В. Кошель “«Сучасні технології навчання та виховання в закладах вищої освіти України”

О.В. Надточій “Традиційні та інноваційні підходи в освітньому процесі у ЗВО”

О. М. Петрушак “Професійно-особистісний розвиток педагога в умовах закладу післядипломної освіти”

І. Л. Ситнік “Інноваційні технології навчання у ЗВО”

А.О. Скрипник “Підготовка викладача до використання інтерактивних технологій в освітньому процесі закладу вищої освіти”

Т.В. Івашева “Формування економічної культури молодших школярів засобами навчально-ігрових технологій”

Н.В. Харенко “Педагогічна освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку”

Т.М. Протасова “Формування позитивного іміджу викладача закладу вищої освіти у цифровому освітньому просторі, в умовах дистанційного навчання”

Ю.В. Реброва “Інноваційні форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти”

І.В. Шелудько “Складники професійної компетентності викладача вищої школи”


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial