Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

РЕПОЗИТАРІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ОПП “ПСИХОЛОГІЯ” 2023 РІК

10.07. 2023

Акімова Н.В. “Психологічні засади профілактики «синдрому професійного вигорання» педагогічних працівників в умовах закладу освіти”

Амелін Є.Б. “Мотивація трудової діяльності працівників освітніх закладів”

Безпечна І.В. “Апатія як чинник зниження продуктивності праці у населення під час війни”

Замковенко М.В. “Вплив стилю батьківського виховання на становлення самооцінки дітей”

Зубченко Г.В. “Вплив стилю керівництва на соціально-психологічний клімат в організації”

Корнієнко О.Е. “Психологічні засади розвитку емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку”

Кривобок А.С. “Психологічні засади професійного самовизначення старшокласників”

Товстоног А.В. “Психологічні засади батьківсько-дитячих взаємин в сучасних сім’ях”

Томчук Г.В. “Вплив булінгу на міжособистісні стосунки у групі підлітків”

Шерстяк І.О. “«Психологічні засади розвитку творчих здібностей психологів у процесі професійної діяльності”

Анісімова І.А. “Визначення провідних засад та особливостей психологічної готовності дітей 6 – річного віку до навчання в школі”

Білецька В.В. “Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану”

Бровченко Н.Б. “Психологічні засади формування самоцінки у дітей підліткового віку”

Желих С.А. “Міжособистісні відносини дітей у молодшому шкільному віці”

Зубчевська С.В. “Психологічні засади дослідження комунікативної культури у професійній діяльності педагогічних працівників”

Камінська Н.В. “Психологічні технології роботи практичного психолога в аспекті усвідомленого вибору підлітком типу закладу освіти”

Каплична С.І. “Психологічні аспекти емоційного вигорання педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти”

Кафарська А.В. “Розвиток прокрастинації в юнацькому віці та її вплив на становлення особистості”

Коваленко Т.В.  “Розвиток професійного мислення майбутніх педагогів”

Коломієць А.О. “Cтaнoвлeння пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi у пpaцюючиx cтудeнтiв”

Лютова Ю.В. “Вплив мультфільмів на емоційний стан дітей дошкільного віку”

Машковська І.О. “Подолання фрустрації в умовах депривації під час військового стану”

Ткач Н.О. “Психологічні засади формування адекватної самооцінки підлітків засобами позитивної психотерапії”

Шаройкіна І.В. “Пcиxoлoгiчнi acпeкти пpoяву тa пpoфiлaктики дeвiaнтнoї пoвeдiнки cтapшoклacникiв”


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial