Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

РЕПОЗИТАРІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ОПП “ПСИХОЛОГІЯ” 2023 РІК

Лип 10, 2023

Акімова Н.В. “Психологічні засади профілактики «синдрому професійного вигорання» педагогічних працівників в умовах закладу освіти”

Амелін Є.Б. “Мотивація трудової діяльності працівників освітніх закладів”

Безпечна І.В. “Апатія як чинник зниження продуктивності праці у населення під час війни”

Замковенко М.В. “Вплив стилю батьківського виховання на становлення самооцінки дітей”

Зубченко Г.В. “Вплив стилю керівництва на соціально-психологічний клімат в організації”

Корнієнко О.Е. “Психологічні засади розвитку емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку”

Кривобок А.С. “Психологічні засади професійного самовизначення старшокласників”

Товстоног А.В. “Психологічні засади батьківсько-дитячих взаємин в сучасних сім’ях”

Томчук Г.В. “Вплив булінгу на міжособистісні стосунки у групі підлітків”

Шерстяк І.О. “«Психологічні засади розвитку творчих здібностей психологів у процесі професійної діяльності”

Анісімова І.А. “Визначення провідних засад та особливостей психологічної готовності дітей 6 – річного віку до навчання в школі”

Білецька В.В. “Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану”

Бровченко Н.Б. “Психологічні засади формування самоцінки у дітей підліткового віку”

Желих С.А. “Міжособистісні відносини дітей у молодшому шкільному віці”

Зубчевська С.В. “Психологічні засади дослідження комунікативної культури у професійній діяльності педагогічних працівників”

Камінська Н.В. “Психологічні технології роботи практичного психолога в аспекті усвідомленого вибору підлітком типу закладу освіти”

Каплична С.І. “Психологічні аспекти емоційного вигорання педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти”

Кафарська А.В. “Розвиток прокрастинації в юнацькому віці та її вплив на становлення особистості”

Коваленко Т.В.  “Розвиток професійного мислення майбутніх педагогів”

Коломієць А.О. “Cтaнoвлeння пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi у пpaцюючиx cтудeнтiв”

Лютова Ю.В. “Вплив мультфільмів на емоційний стан дітей дошкільного віку”

Машковська І.О. “Подолання фрустрації в умовах депривації під час військового стану”

Ткач Н.О. “Психологічні засади формування адекватної самооцінки підлітків засобами позитивної психотерапії”

Шаройкіна І.В. “Пcиxoлoгiчнi acпeкти пpoяву тa пpoфiлaктики дeвiaнтнoї пoвeдiнки cтapшoклacникiв”


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial