Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ

21.02. 2022

1) Є.Ніколаєв. Як просувати цінності академічної доброчесності в українських університетах?
Електронний ресурс: https://www.skeptic.in.ua/promoting-integrity/

Як просувати цінності академічної доброчесності в українських університетах?

2) Академічна доброчесність та бібліотеки. Програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек.
Електронний ресурс: https://saiup.org.ua/resursy/programa-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-pratsivnykiv-bibliotek-akademichna-dobrochesnist-ta-biblioteky/

Програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек

3) О.О. Гужва. Що потрібно знати про плагіат. Посібник з академічної грамотності та етики для “чайників”.
Електронний ресурс: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf

Що потрібно знати про плагіат?

4) Тицька Я.О. Академічна доброчесність як елемент системи забезпечення якості освіти // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.
Електронний ресурс: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc34/3.pdf

Академічна доброчесність як елемент системи забезпечення якості освіти

5) Стадний Є. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських ВНЗ.
Електронний ресурс: https://ntb.pstu.edu/images/files/rekomendazij.pdf

Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських ВНЗ

6) Рижко О.М. Поняття, види, класифікації плагіату.
Електронний ресурсhttp://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/lnnbyivs_2016_8_12.pdf

Поняття, види, класифікації плагіату

7) Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова,І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с. Електронний ресурсhttp://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/Monografiya_young_scientist.pdf

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених

8) Мотивація студентів до навчання як визначальна умова академічної доброчесності. Результати дослідження (Американськи ради з міжнародної освіти).
Електронний ресурс: https://saiup.org.ua/resursy/motyvatsiya-studentiv-navchannya-yak-vyznachalna-umova-akademichnoyi-dobrochesnosti-doslidzhennya/

Мотивація студентів до навчання як визначальна умова академічної доброчесності

9) ЯК ПІДТРИМАТИ ЧЕСНІСТЬ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ? Електронний ресурс:  https://saiup.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Integrity-bulletin-08.pdf

Як підтримати чесність в умовах дистанційного навчання?

10) Плагіат: види та відповідальність Електронний ресурс: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2014_4/6.pdf

Плагіат: види та відповідальність

11) Етичний кодекс вченого України (НАН України)
Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УЧЕНОГО УКРАЇНИ

12) Кудінов І. Основи наукового цитування.
Електронний ресурс: http://fizich.ru/zmist-1-vstup-3-pro-plagiat-5/index.html

ОСНОВИ НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial