Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ КОНСАЛТИНГОВОГО ЦЕНТРУ

05.04. 2024

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти з 2021 року для підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах змішаного навчання працює Консалтинговий центр «Новітні педагогічні і виробничі технології» (vstvbinpo@ukr.net).  Діяльність Центру передбачає науково-методичний супровід безперервного професійного розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної освіти та надання дорадницької, консультативної, фасилітативної допомоги, поширення кращих освітніх практик. У створеному мережевому освітньо-цифровому просторі педагоги можуть отримати компетентні відповіді на актуальні запитання.

Зміст консалтингової допомоги:

⦁ презентація результатів упровадження новітніх педагогічних та виробничих технологій у практику діяльності закладів професійної освіти;

⦁ презентація матеріалів педагогічного досвіду та кращих освітніх практик;

⦁ ознайомлення із сучасним обладнанням, технікою, інструментом та технологіями (за матеріалами спеціалізованих виставок).

Консалтинговий центр здійснює видання експрес-інформацій, матеріалів про перспективний педагогічний досвід на вебсторінці (https://binpo.com.ua/) та в соціальних мережах ФБ  (https://www.facebook.com/groups/1852320) за напрямами:

  • інновації в освіті;
  • використання дуальної системи навчанняпри підготовці кваліфікованих робітників;
  • використання досвіду європейських країн у підготовці кваліфікованих робітників;
  • комплексно-методичне забезпечення з професії;
  • спеціалізовані виставки сучасних технологій виробництва.

Виявлення освітніх запитів і професійних потреб педагогічних працівників закладів професійної освіти з метою надання їм консультативної допомоги здійснюється шляхом опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації (https://forms.gle/6H5bUUh4rEBct1NT7)

В період з січня по червень 2022 року в БІНПО відбулося 6 відкритих онлайн-лекцій «Модернізація професійної освіти в умовах цифровізації економіки та суспільства», в яких взяли участь близько 560 слухачів курсів підвищення кваліфікації з різних областей України. Під час зустрічей консалтинговим центром проведені презентації (відео-ролики) матеріалів передового педагогічного досвіду. По завершенню зустрічей надані консультації слухачам всіх категорій.

Діяльністю Консалтингового центру з 2021 року охоплено понад 2000 замовників освітніх послуг. Проведені консультування за індивідуальними зверненнями з питань ефективності використання робочих зошитів при підготовці кваліфікованих робітників, з питань методики викладання.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ТА КРАЩИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАЙКРАЩИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial