Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ПІЗНАЙ СЕБЕ

20.10. 2022

Ви перейшли до діагностичного компоненту.

Якщо у Вас є потреба у дослідженні проблеми на особистісному рівні, то оберіть для себе методику, яка дасть відповіді на Ваші запитання та дозволить прояснити ситуацію. Зверніть увагу на результати тестування, саме вони дозволять у подальшому визначити ті заходи, які допоможуть Вашу ситуацію. У разі необхідності зверніться до консультанта.

Тест на визначення свого психотипу

Схильність до будь-якої професії допоможе визначити психотип людини. Цей тест підбирає комбінацію особистих факторів людини, через що можна передбачити схильність до певної сфери діяльності, стилю його дій, характер рішень та інші особливості, що дозволяють йому відчувати себе комфортно й впевнено

https://onlinetestpad.com/ua/testview/835638-test-na-viznachennya-svogo-psikhotipu

Тест на самооцінку

https://onlinetestpad.com/ua/testview/1106514-test-na-samoocinku

Рівень емоційного вигорання

Синдром емоційного вигорання досить поширений в сучасному суспільстві. Наш темп життя, бурхливе зростання і проникнення технологій та Інтернету і всі сфери роботи та інші проблеми сьогодення (включаючи карантинні умови, та глобальні світові труднощі) все це призводить до збільшення стресів та напруженості. Особистість людини – досить цілісна і стійка структура, і їй властиво шукати шляхи захисту від деформації. Одним із способів такого психологічного захисту і є синдром емоційного вигорання. Але він може призвести до більших проблем, включаючи невротичні розлади і хронічні захворювання з тривалим перебігом. Саме тому дуже важливо вчасно зрозуміти та виявити його симптоми, та попередити його подальший розвиток.

https://onlinetestpad.com/ua/testview/524534-riven-emocijnogo-vigorannya

Методика-опитувальник Г. Айзенка (тип темпераменту)

Тип темпераменту є вродженою особливістю нервової системи людини. Зазвичай, протягом життя він залишається незмінним (не плутайте темперамент із характером). Визначивши тип темпераменту людини, можна розповісти про швидкість виникнення психічних процесів індивіда та їх інтенсивність, про силу емоцій людини та це ще не всі характеристики. Щоб визначити свій тип темпераменту – пройдіть тест. Точність результату залежить від того, наскільки ви будете чесні із собою. Коротка характеристика по кожному із типів темпераменту знаходиться в результатах тесту.

https://onlinetestpad.com/ua/testview/957039-metodika-opituvalnik-g-ajzenka-tip-temperamentu

Самооцінка психічних станів за методикою Г. Айзенка

Мета : визначення психічного стану особистості (тривожності, ригідності, фрустрації, агресивності).

https://onlinetestpad.com/ua/testview/76436-samooc%D1%96nka-psikh%D1%96chnikh-stan%D1%96v-za-metodikoyu-g-ajzenka

Визначення рівня комунікативності

Тест дозволяє визначити рівень особистої комунікативності. Він складається з 16 запитань та 3 варіанти відповідей до кожного запитання.

https://onlinetestpad.com/ua/testview/32752-viznachennya-r%D1%96vnya-komun%D1%96kativnost%D1%96

Визначення рівня Інтернет-залежності

Тест Кімберлі Янга на визначення рівня Інтернет-залежності склдається з 20 питань, кожне з яких має 5 варіантів відповідей

https://onlinetestpad.com/ua/testview/815738-viznachennya-rivnya-%D1%96nternet-zalezhnosti

Стрес та думки про світ. Опитувальник посттравматичних когніцій

Стрес став реалією життя українців. Складно – всім. Та не всі почуваються однаково розгублено чи дезорієнтовано. Запропонований опитувальник допоможе зʼясувати, як думки про світ та про себе впливають на позицію людини в стресових умовах. Тест розрозблений  понад 20 років тому (E. B. Foa, A. Ehlers, D. M. Clark, D. F. Tolin, S. M. Orsillo, 1999), і за цей час пройшов перевірку на валідність (достовірність) на надійність. Так, ви не зміните ситуацію відразу після проходження тесту. Та, сподіваємось, ви отримаєте підказку, що ви реально можете змінити, аби почуватись впевненіше.

https://onlinetestpad.com/ua/testview/2038750-stres-ta-dumki-pro-svit-opituvalnik-posttravmatichnikh-kognicij


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial