Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ПРОФЕСІЙНИЙ ДИДАКТИКУМ

18.10. 2022

 

ЗАПРОШУЄМО ДО ВІРТУАЛЬНОЇ РУБРИКИ 
 «ПРОФЕСІЙНИЙ ДИДАКТИКУМ»

 

Віртуальна рубрика «Професійний дидактикум» започаткована колективом кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, функціонує на сайті БІНПО і призначена для професійного розвитку педагогічних працівників систем професійної і фахової передвищої освіти, удосконалення рівня їх педагогічної, науково-методичної, інноваційної, адаптивно-комунікаційної компетентностей.

Сьогодні у вітчизняній педагогічній науці спостерігається активний розвиток професійної педагогіки – галузі, що вивчає закономірності професійної підготовки здобувачів освіти і формування професійно важливих та соціально значимих якостей особистості фахівця. Професійна дидактика – частина професійної педагогіки, яка розробляє теорію навчання, вивчає сутність і методику організації освітнього процесу у сучасних закладах професійної (професійно-технічної)  освіти, зміст, закономірності й принципи професійної освіти, її науково-методичне освітнє середовище.

Об’єктами професійної дидактики є:

 • теоретичні і практичні основи процесів проектування, планування і організації професійної підготовки у закладах професійної освіти та в умовах сучасного підприємства (сфери послуг) на засадах компетентнісного підходу;
 • форми організації освітнього процесу у закладах П(ПТ)О і на виробництві;
 • методика розробки сучасного науково-методичного супроводу освітнього процесу;
 • методика впровадження інтерактивних освітніх і новітніх виробничих технологій у професійну підготовку кваліфікованих фахівців;
 • оцінювання і контроль навчальних досягнень здобувачів професійної освіти;
 • інформаційне середовище як елемент цифрової дидактики системи П(ПТ)О.

 

Рубрика «Професійний дидактикум» орієнтована на набуття педагогічними працівниками сучасних знань, умінь і навичок, які допоможуть:

 • аналізувати та систематизувати перспективний педагогічний досвід з питань проектування та планування освітнього процесу у закладах професійної освіти та в умовах сучасного підприємства;
 • систематизувати та удосконалити знання і уміння з методики розробки плануючої документації професійної підготовки, відбору змісту навчальної інформації на засадах компетентнісного підходу;
 • сформувати і розвинути навички виокремлення перспективних методичних знахідок та  адаптації їх до власної педагогічної практики;
 • підвищити рівень методичної компетентності з питань створення сучасного науково-методичного супроводу освітнього процесу на основі цифрової дидактики:
 • обґрунтовувати критерії  вибору сучасних освітніх практик для їх реалізації у професійній підготовці кваліфікованих фахівців;
 • підвищити якість професійної підготовки шляхом планування, організації і проведення оцінювання і контролю навчальних досягнень здобувачів професійної освіти на засадах компетентнісного підходу;
 • сприяти розвитку творчості здобувачів професійної освіти у процесі аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності.

Шановні колеги!
Досвідчені професіонали кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

готові допомогти Вам підвищити рівень науково-методичної компетентності з професійної дидактики, розвинути свої творчі здібності та створити власний педагогічний імідж у сфері освіти.

  

 

ДИДАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ОСВІТИ: ФОРМИ І МЕТОДИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

  

ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ  ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial