Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Програми фахових іспитів, індивідуальних усних співбесід

08.02. 2022

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ ІЗ ПСИХОЛОГІЇ (ОР магiстр)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ З МЕНЕДЖМЕНТУ (УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ З МЕНЕДЖМЕНТУ (АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

ПРОГРАМА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (англійська мова)

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (МТНК)

Пройдіть пробне тестування за посиланням.  Успіхів 🙂 http://lv.testportal.gov.ua:82/demotest.magistr/

ВІТАЄМО ВСТУПНИКІВ НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

З УСПІШНИМ СКЛАДАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

З 29 по 30 червня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО НАПН України проведено індивідуальні усні співбесіди з іноземної (англійської) мови зі вступниками на магістерські програми за спеціальностями 053 «Психологія» та 073 «Менеджмент».

Метою індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови є виявлення рівня сформованості у вступників іншомовної комунікативної компетентності. Об’єктами контролю є говоріння як вид мовленнєвої діяльності, а також лексичний, граматичний і фонетичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

До складу фахової атестаційної комісії увійшли Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, Тетяна Щипська, старша викладачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін.

27 серпня 2022 року під час консультації абітурієнти мали можливість детально ознайомитися із метою, процедурою та регламентом проведення співбесід, переліком тем та обсягом граматичного матеріалу, у межах яких перевіряються правильність лексики та граматичної структури, отримати вичерпні відповіді на запитання до членів комісії;

29 і 30 серпня було проведено  індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови для зі вступниками на магістерські програми за спеціальністю 053 «Психологія» та 073 «Менеджмент» (спеціальності «Адміністративний менеджмент» та «Управління навчальним закладом»).

Під час співбесід наші вступники мали можливість продемонструвати комунікативні навички з англійської мови, рівень знання лексичного матеріалу, фонетичну грамотність та специфіку вживання граматичних структур.

Усі абітурієнти успішно впоралися з поставленими завданнями та отримали рекомендацію до зарахування. Бажаємо вступникам успішно скласти майбутні фахові іспити зі спеціальності!


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial