Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Правила прийому

10.04. 2021

«ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2021 році»

Додаток 1. Перелік конкурсних пропозицій та  рівнів вищої освіти, ліцензованих та акредитованих спеціальностей та спеціалізацій (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста/ освітній ступінь молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Додаток 7. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 8. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ЄВІ)

ДОДАТКОВИЙ ПЕРІОД РЕЄСТРАЦІЇ НА ЗНО

Мережа пунктів реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial