Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ПОНЯТТЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ПЛАГІАТУ

08.01. 2023

 

ПОНЯТТЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ПЛАГІАТУ

 

Закон України «Про освіту» від 05.08.2017 № 2145-VIII (чинний, редакція від 01.01.2021)

У статті 6 «Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності» в числі 36 позицій поряд з іншими  (наприклад, людиноцентризм; верховенство права; забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, гуманізм тощо) названа така засада, як «академічна доброчесність.

Стаття 41 «Система забезпечення якості освіти» встановлює, що така система може включати «систему та механізми забезпечення академічної доброчесності».

Стаття 42 «Академічна доброчесність» повністю присвячена питанням термінології, класифікації порушень, засобам підтримання доброчесності та відповідальності за недотримання. А саме:

Академічна доброчесністьце сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

– об’єктивне оцінювання результатів навчання.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial