Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ у 2020 році

09.04. 2020

№ з/п Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні
Засідання 1 (січень)
1.1. Державна стратегія реформування системи професійної (професійно-технічної) освіти й визначення пріоритетних напрямів роботи кафедри в 2020 р. Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко

1.2. Затвердження плану роботи кафедри на 2020 р. В.С. Кулішов
1.3. Про стан готовності науково-методичного забезпечення та електронних навчально-методичних комплексів для проведення занять за різними формами підвищення кваліфікації С.В. Соболєва
1.4. Про перспективи зростання наукового потенціалу викладачів кафедри Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко

Засідання 2 (лютий)
2.1. Шляхи впровадження результатів формувального етапу експерименту підтеми колективної науково-дослідної роботи в 2020 р. В.С. Кулішов
2.2. Удосконалення змістового й процесуального компонентів курсів підвищення кваліфікації в контексті реалізації компетентністного підходу Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко

2.3. Про перспективи здобуття міжнародних грандів науково-педагогічними працівниками кафедри В.І. Семілетко
2.4. Про напрями вдосконалення роботи куратора-тьютора С.С. Шевчук
Засідання 3 (березень)
3.1. Інноваційні складники в структурі регіональних науково-практичних заходів кафедри на етапі залікової сесії КПК В.С. Кулішов
3.2. Про стан підготовки наукових публікацій у вітчизняних фахових та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз даних С.В. Соболєва
3.3. Організаційно-методичні засади керованої самостійної роботи слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації В.І. Семілетко
3.4. Стан виконання рішень Вченої ради Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко

Засідання 4 ( квітень)
4.1. Державна політика у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та заходи щодо її реалізації в освітньому процесі курсів підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко, науково-педагогічні працівники

4.2. Участь науково-педагогічних працівників у Всеукраїнських і міжнародних наукових заходах В.С. Кулішов
4.3. Якість освітнього процесу на етапі настановної сесії за результатами відвідування (взаємовідвідування) занять науково-педагогічних працівників кафедри С.С. Шевчук
4.4. Затвердження навчально-методичних матеріалів С.В. Соболєва
Засідання 5 (травень)
5.1. Про впровадження технологій ефективного навчання при проведенні аудиторних занять КПК Науково-педагогічні працівники
5.2. Напрями вдосконалення відкритого освітнього середовища кафедри Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко

5.3. Про стан підготовки електронних видань матеріалів регіональних науково-практичних семінарів С.В. Соболєва В.І. Семілетко В.С. Кулішов С.С. Шевчук
5.4. Результати впровадження варіативних спецкурсів кафедри за результатами зовнішнього моніторингу Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко

Засідання 6 (червень)
6.1. Стан виконання індивідуальних планів і рейтинги науково-педагогічних працівників кафедри за І півріччя 2020 р. Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко,

науково-педагогічні працівники

6.2. Затвердження звіту про роботу кафедри за І півріччя 2020 р. Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко

6.3. Експериментальна діяльність кафедри за результатами науково-дослідної роботи в І півріччі 2020 р. Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко

6.4. Результати проведення регіональних науково-практичних семінарів на базі обласних НМЦ ПТО Науково-педагогічні працівники
Засідання 7 (вересень)
7.1. Про ресурс кафедри в Електронній бібліотеці НАПН України, індекси цитування науковців кафедри Науково-педагогічні працівники
7.2. Застосування електронного інформаційного ресурсу кафедри при проведенні практико зорієнтовних занять різних видів Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко

7.3. Про доброчесність та дотримання законодавства про інтелектуальну власність при підготовці науково-методичних видань кафедри С.В. Соболєва
Засідання 8 (жовтень)
8.1. Про стан підготовки до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі» В.С. Кулішов

С.С. Шевчук

8.2. Встановлення міжнародних зв’язків із зарубіжними партнерами у галузі освітньої діяльності В.І. Семілетко
8.3. Про стан підготовки наукових публікацій за матеріалами науково-дослідної роботи В.С. Кулішов
8.4. Результати і перспективи співпраці з кафедрою професійної та вищої освіти ДЗВО «УМО» і кафедрою професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університетом ім. О. Довженко Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко

Засідання 9 (листопад)
9.1. Про результати співпраці із закладами професійної (професійно-технічної) освіти в 2020 р. згідно чинних договорів В.С. Кулішов
9.2. Зовнішній моніторинг якості проведення занять та пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу КПК Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко

9.3. Про рівень успішності підвищення кваліфікації слухачів по кафедрі у 2020 р. С.С. Шевчук
Засідання 10 (грудень)
10.1. Результати роботи кафедри у 2020 р. Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко

10.2. Про виконання індивідуальних планів роботи та визначення рейтингів викладачів кафедри у 2020р. Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко,

науково-педагогічні працівники

10.3. Затвердження звіту про виконання формувального етапу підтеми науково-дослідної роботи в 2020 р. В.С. Кулішов
10.4. Затвердження документів із планування роботи кафедри в 2021р. Завідувач кафедри

А.Б. Єрмоленко


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial