Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ У 2020 РОЦІ

10.04. 2020

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

№ з/п Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні

Засідання 1 (січень)

1.1. Аналіз результатів рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри в 2019 р. В.о. завідувача кафедри

В.Є. Харагірло

1.2. Затвердження індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників кафедри, робочих навчальних програм, спецкурсів В.Є. Харагірло,

Н.Г. Торба

А.М. Лукіянчук

Л.Є. Коваль

1.3. Забезпечення якості освітнього процесу підвищення кваліфікації слухачів всіх категорій за заочною формою навчання В.о. завідувача кафедри

В.Є. Харагірло

Засідання 2 (лютий)

2.1. Науково-методичний семінар «Компетентнісний підхід в освіті дорослих: досвід, проблеми, перспективи» Модератор А.М. Лукіянчук
2.2. Стан і перспективи наукових публікацій науково-педагогічних працівників В.о. завідувача кафедри

В.Є. Харагірло

2.3. Про результати експериментальної роботи віртуальноі школи педагогічного коучингу Н.Г. Торба
2.4. Інформаційний дайджест інтернет-видань за підтемою науково-дослідної роботи інституту Л.Є. Коваль

Засідання 3 (березень)

3.1. Забезпечення якості освітнього процесу за дистанційною формою навчання В.Є. Харагірло,

Н.Г. Торба

А.М. Лукіянчук

Л.Є. Коваль

3.2. Стан висвітлення діяльності кафедри в інформаційно-освітньому просторі ДЗВО «УМО», БІНПО, соціальних мережах В.Є. Харагірло,

Н.Г. Торба

А.М. Лукіянчук

Л.Є. Коваль

3.3. Про антиплагіатний контроль науково-методичних розробок викладачів кафедри В.Є. Харагірло,

Н.Г. Торба

А.М. Лукіянчук

Л.Є. Коваль

Засідання 4 (квітень)

4.1. Дискусійна панель «Створення сприятливих умов для розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О» Модератор: В.Є. Харагірло
4.2. Про науково-методичний рівень проведення занять викладачами кафедри (за результатами взаємовідвідування занять) В.Є. Харагірло,

Н.Г. Торба

А.М. Лукіянчук

Л.Є. Коваль

4.3. Про організацію та проведення регіональних науково-практичних семінарів кафедри В.Є. Харагірло,

Н.Г. Торба

А.М. Лукіянчук

Л.Є. Коваль

Засідання 5 (травень)

5.1. Аналіз виконання підтеми науково-дослідної роботи інституту «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти» В.о. завідувача кафедри

В.Є. Харагірло

5.2. Моніторинг якості проведення занять науково-педагогічними працівниками кафедри В.о. завідувача кафедри

В.Є. Харагірло

Засідання 6 (червень)

6.1. Про стан виконання індивідуальних планів науково-педагогічними працівниками кафедри за I півріччя 2020 рік В.Є. Харагірло

Н.Г. Торба

А.М. Лукіянчук

Л.Є. Коваль

6.2. Аналіз навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи кафедри за І півріччя 2020 р. В.о. завідувача кафедри

В.Є. Харагірло

6.3. Аналіз рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри В.о. завідувача кафедри

В.Є. Харагірло

6.4. Про стан виконання рішень Вченої ради БІНПО Н.В. Верченко

Засідання 7 (вересень)

7.1. Методологічний семінар «Інноваційні підходи до професійного розвитку педагога в системі безперервної професійної освіти» Модератор: Л.Є. Коваль
7.2. Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів Н.В. Верченко
7.3. Розширення зв’язків із замовниками освітніх послуг та закордонними партнерами Л.Є. Коваль
7.4. Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри В.о. завідувача кафедри

В.Є. Харагірло

Засідання 8 (жовтень)

8.1. Розвиток ключових компетентностей слухачів під час курсів підвищення кваліфікації та міжкурсовий період А.М. Лукіянчук
8.2. Удосконалення науково-методичного супроводу самостійної роботи слухачів на дистанційному етапі курсів підвищення кваліфікації В.Є. Харагірло

Н.Г. Торба

А.М. Лукіянчук

Л.Є. Коваль

8.3. Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів Н.Г. Торба

Засідання 9 (листопад)

9.1. Про стан виконання підтеми науково-дослідної роботи інституту та затвердження звіту за 2020 рік В.о. завідувача кафедри

В.Є. Харагірло

9.2. Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів А.М. Лукіянчук
9.3. Про виконання рішень засідання кафедри в 2020 році В.о. завідувача кафедри

В.Є. Харагірло

9.4. Планування навчальної, наукової, методичної, організаційної роботи на 2021 р. В.о. завідувача кафедри

В.Є. Харагірло

Засідання 10 (грудень)

10.1. Науково-методичний семінар «Розвиток конфліктологічної компетентності педагогів: історія, теорія, практика» Н.Г. Торба
10.2. Підготовка матеріалів збірника Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти професійного розвитку педагогів: досвід, проблеми, перспективи» Л.Є. Коваль
10.3. Підсумки навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи кафедри за 2020 р. Затвердження звіту про роботу кафедри за 2020 рік В.о. завідувача кафедри

В.Є. Харагірло

10.4. Аналіз рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри за 2020 р. В.о. завідувача кафедри

В.Є. Харагірло


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial