Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Перелік документів для вступу

08.02. 2022

ДОКУМЕНТИ, необхідні для реєстрації на МТНК

Для реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу приймальної комісії чи на інший визначений закладом канал зв’язку скановані копії (фотокопії) таких документів:

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (додаток 1);
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 4) до Порядку організації та проведення вступних випробувань) – (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти); медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов).

Перед початком реєстрації вступника працівник приймальної комісії має перевірити наявність документів, потрібних для реєстрації, і надати відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи, або за допомогою іншого визначеного закладом каналу зв’язку):

підтвердити отримання документів і повідомити, що документи взято для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі копії документів;

повідомити про потребу в додатковому вивченні документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а в представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності;

повідомити про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі копії документів.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial