Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОСНОВНІ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ

12.10. 2021

Основними напрямами діяльності Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти є:

  • підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників закладів освіти та інших організацій напряму: педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань «01 Освіта»;
  • підготовка і перепідготовка здобувачів освіти на рівні бакалавра і магістра за спеціальностями 011 «Науки про освіту», 015 «Професійна освіта» (Охорона праці, Дизайн), 053 «Психологія», 073 «Менеджмент»;
  • проведення освітньої, наукової, методичної тощо роботи з реалізації державної політики у сфері вищої і професійної (професійно-технічної) освіти, визначення шляхів розвитку ключових компетентностей фахівців, їхнього безперервного професійного розвитку впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти;
  • забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і виробництва із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг;
  • провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі тощо

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial