Освітній кластер

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – САХНО Олександр Володимирович, кандидат сільскогосподарських наук, доцент кафедри

Провідна тема освітнього кластеру: «Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (складник загальноінститутської НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381).

Віповідальний виконавець: САХНО Олександр Володимирович, кандидат сільскогосподарських наук, доцент кафедри

Навчальна робота

Розроблено п’ять освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації для категорій слухачів:

 • майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти (інструкторів виробничого навчання);
 • педагогічних працівників закладів фахової перед вищої освіти та коледжів (ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації);
 • викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • старших майстрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти; методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Підготовлено сорок робочих навчальних програм для змістових модулів 1 «Соціально-гуманітарна підготовка» та 5 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» для підвищення кваліфікації за очною, заочною, очно-дистанційною та дистанційною формами навчання; шість спецкурсів: «Еколого-правові проблеми регіонів України», «Адаптація законодавства України з охорони праці до європейських норм», «Формування і механізм соціального захисту педпрацівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Відкрита освіта і дистанційне  навчання», «Хмарні технології», «Організація і проведення вебінарів», п’ять онлайн і дистанційних курсів для різних категорій слухачів КПК.

Наукова інфраструктура

Для проведення формувального етапу експерименту науково-дослідної роботи залучено педагогічних працівників п’яти експериментальних груп:

 • Володимир-Волинське ВПУ (м.Володимир-Волинський Волинської обл.);
 • ДНЗ «Малинський ПЛ» (м.Малин Житомирської обл.);
 • ПТУ №4 м.Полтави;
 • ДПТЗ «Солонянський ПАЛ» (смт. Солоне, Солонянський район Дніпропетровської обл.);
 • ДПТНЗ «Дніпровський регіональний центр ПТО» (м.Дніпро, Дніпропетровської обл.).

Експериментально-дослідне поле кластеру

Підпроблеми НДР «Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»:

 • забезпечення діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти для розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників.
 • визначення і теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • розроблення інноваційної моделі розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • розроблення науково-методичного забезпечення розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Ризики для реалізації освітнього кластеру

Організаційні ризики:

 • відсутність необхідного фінансування програм, проєктів, навчально-методичних видань;
 • можливість порушення взаємодії чинників (організаційно-діяльнісного, психологічного, когнітивного, креативного чи мотивації прагнення до успіху) у системі роботи базових закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Навчальні і методичні ризики:

 • науково-методична робота в міжкурсовий період є менш регламентованою, її результати важко перевірити;
 • недостатня розробленість перманентного моніторингу розвитку інформаційної компетентності педпрацівника на окремих етапах міжкурсового періоду.

Технологічні ризики:

 • забезпечення доступу до мережі інтернет в освітньому процесі;
 • застаріла матеріально-технічна база окремих навчальних закладів та методичних кабінетів (центрів);

Психолого-педагогічні ризики:

 • непередбачуваність дій учасників, мотиваційна, технологічна, рефлексивна неготовність окремих педагогів до розвитку інформаційної компетентності;
 • психологічна неготовність низки методичних працівників до впровадження програмного забезпечення навчальної спрямованості;
 • зміна кадрового складу методичних кабінетів (центрів).


Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю