Освітній кластер

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – САХНО Олександр Володимирович, кандидат сільскогосподарських наук, доцент кафедри

Провідна тема освітнього кластеру: «Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (складник загальноінститутської НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381).

Віповідальний виконавець: САХНО Олександр Володимирович, кандидат сільскогосподарських наук, доцент кафедри

Навчальна робота:

Розроблено п’ять освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації для категорій слухачів:

 • майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти (інструкторів виробничого навчання);
 • педагогічних працівників закладів фахової перед вищої освіти та коледжів (ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації);
 • викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • старших майстрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти; методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Підготовлено сорок робочих навчальних програм для змістових модулів 1 «Соціально-гуманітарна підготовка» та 5 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» для підвищення кваліфікації за очною, заочною, очно-дистанційною та дистанційною формами навчання; шість спецкурсів: «Еколого-правові проблеми регіонів України», «Адаптація законодавства України з охорони праці до європейських норм», «Формування і механізм соціального захисту педпрацівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Відкрита освіта і дистанційне  навчання», «Хмарні технології», «Організація і проведення вебінарів», п’ять онлайн і дистанційних курсів для різних категорій слухачів КПК.

Наукова інфраструктура:

Для проведення формувального етапу експерименту науково-дослідної роботи залучено педагогічних працівників п’яти експериментальних груп:

 • Володимир-Волинське ВПУ (м.Володимир-Волинський Волинської обл.);
 • ДНЗ «Малинський ПЛ» (м.Малин Житомирської обл.);
 • ПТУ №4 м.Полтави;
 • ДПТЗ «Солонянський ПАЛ» (смт. Солоне, Солонянський район Дніпропетровської обл.);
 • ДПТНЗ «Дніпровський регіональний центр ПТО» (м.Дніпро, Дніпропетровської обл.).

Експериментально-дослідне поле кластеру

Підпроблеми НДР «Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»:

 • забезпечення діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти для розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників.
 • визначення і теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • розроблення інноваційної моделі розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • розроблення науково-методичного забезпечення розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Ризики для реалізації освітнього кластеру

Організаційні ризики:

 • відсутність необхідного фінансування програм, проєктів, навчально-методичних видань;
 • можливість порушення взаємодії чинників (організаційно-діяльнісного, психологічного, когнітивного, креативного чи мотивації прагнення до успіху) у системі роботи базових закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Навчальні і методичні ризики:

 • науково-методична робота в міжкурсовий період є менш регламентованою, її результати важко перевірити;
 • недостатня розробленість перманентного моніторингу розвитку інформаційної компетентності педпрацівника на окремих етапах міжкурсового періоду.

Технологічні ризики:

 • забезпечення доступу до мережі інтернет в освітньому процесі;
 • застаріла матеріально-технічна база окремих навчальних закладів та методичних кабінетів (центрів);

Психолого-педагогічні ризики:

 • непередбачуваність дій учасників, мотиваційна, технологічна, рефлексивна неготовність окремих педагогів до розвитку інформаційної компетентності;
 • психологічна неготовність низки методичних працівників до впровадження програмного забезпечення навчальної спрямованості;
 • зміна кадрового складу методичних кабінетів (центрів).

ЗАСІДАННЯ кафедрИ

№ з/п Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні
Засідання 1 (січень)
1.1. Затвердження індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників В.о. зав. кафедри А.С. Даценко, науково-педагогічні працівники
1.2. Затвердження робочих навчальних програм В.о. зав. кафедри А.С. Даценко
1.4. Затвердження плану роботи на 2020 рік О.В. Сахно
1.5. Навчальний тренінг: «Особливості роботи науково-педагогічних працівників на дистанційному етапі КПК» С.І. Красний
1.6. Про підготовку до Всеукраїнського коворкінгу з онлайн-трансляцією: «Використання хмарних технологій в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти» В.о. зав. кафедри А.С. Даценко
Засідання 2 (лютий)
2.1. Про організацію профорієнтаційної роботи працівників кафедри в 2020 р. О.В. Сахно С.І. Удовик
2.2. Про результати та подальше планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників кафедри В.о. зав. кафедри А.С. Даценко
2.3. Оформлення бібліографічного опису для списку використаних джерел у наукових роботах (з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015) В.В. Сидоренко
2.4. Тематична дискусія: «Досвід профорієнтаційної роботи в м. Біла Церква в 2017-2019 рр.» С.І. Удовик
Засідання 3 (березень)
3.1. Про змістовне наповнення сайту кафедри С.І. Красний
3.2. Про стан підготовки до круглого столу «Охорона праці майбутніх кваліфікованих робітників в умовах європейської інтеграції України» В.о. зав. кафедри А.С. Даценко
3.3. Майстер-клас: «Формування вмінь з педагогічного дизайну в роботі науково-педагогічних працівників кафедри» С.І. Красний
Засідання 4 (квітень)
4.1. Про підготовку до круглого столу з теми: «Правові основи навчання неповнолітніх неповнолітніх у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» О.В. Сахно
4.2. Про поліпшення зворотного зв’язку зі слухачами курсів підвищення кваліфікації В.о. зав. кафедри А.С. Даценко
4.3. Тематична дискусія: «Авторське право в освітньому процесі КПК» В.о. зав. кафедри А.С. Даценко
Засідання 5 (травень)
5.1. Затвердження змін в індивідуальних планах роботи науково-педагогічних працівників кафедри В.о. зав. кафедри А.С. Даценко
5.2. Про рекомендацію працівників кафедри до участі в конкурсі на заміщення вакантних посад В.о. зав. кафедри А.С. Даценко,
5.3. Тематична дискусія: «Зміни в законодавстві України із соціального захисту педагогів» О.В. Сахно
Засідання 6 (червень)
6.1. Затвердження звітів про роботу викладачів кафедри за І півріччя 2020 року В.о. завідувача кафедри А.С. Даценко
6.2. Затвердження звіту роботи кафедри в І півріччі 2020 р. В.о. завідувача кафедри А.С. Даценко
6.3. Тематична дискусія: «Атестація робочих місць» О.В. Сахно
Засідання 7 (вересень)
7.1. Про роботу зі студентами І курсу спеціальностей «Дизайн» та «Охорона праці» В.о. завідувача кафедри, А.С. Даценко, О.В. Сахно
7.2. Тематична дискусія «Питання академічної доброчесності в науковій роботі» В.о. завідувача кафедри А.С. Даценко
Засідання 8 (жовтень)
8.1. Про шляхи покращення науково-методичної співпраці із закладами професійної  (професійно-технічної) та обласними навчально-методичними центрами професійно-технічної освіти А.С. Даценко, О.В. Сахно
8.2. Аналіз взаємовідвідування занять науково-педагогічних працівників кафедри В.о. зав. кафедри А.С. Даценко
8.3. Навчальний тренінг: «Використання програмного забезпечення зі створення скрайбінг-презентацій» С.І. Красний
Засідання 9 (листопад)
9.1. Про публікації педагогічних працівників кафедри В.о. завідувача кафедри А.С. Даценко
9.2. Рекомендація до розгляду Вченою Радою БІНПО навчально-методичних видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками кафедри науково-педагогічні працівники
9.3. Майстер-клас: «Оформлення патенту на винахід» В.В. Грядуща
Засідання 10 (грудень)
10.1. Затвердження звітів про роботу педагогічних працівників кафедри за 2020 р. науково-педагогічні працівники
10.2.  Затвердження звіту про роботу кафедри в 2020р. В.о. зав. кафедри А.С. Даценко, науково-педагогічні працівники
10.3.  Затвердження звіту з підтеми науково-дослідної роботи інституту за 2020 рік В.о. зав. кафедри А.С. Даценко, науково-педагогічні працівники
10.4. Розподіл навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри на 2021 рік В.о. зав. кафедри А.С. Даценко, науково-педагогічні працівники
10.5. Затвердження індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників кафедри на 2021 рік В.о. зав. кафедри А.С. Даценко, науково-педагогічні працівники
10.6. Про затвердження робочих навчальних програм В.о. зав. кафедри А.С. Даценко, науково-педагогічні працівники
10.4. Затвердження плану роботи кафедри на 2021 рік науково-педагогічні працівники


Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю