Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПСИХОЛОГІ

06.07. 2022

ЗАПРОШУЄМО ЗДОБУТИ СТУПІНЬ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПСИХОЛОГІЯ» У БІНПО

ЧОМУ САМЕ БІНПО? ХАРАКТЕРИЗУЄМО ТОП-ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ПСИХОЛОГІЯ»

Переваги  ОПП «Психологія»

Переваги ОПП «Психологія» полягають в тому, що програма  спрямована на:

 • розвиток соціально-наукових компетентностей для розв’язання актуальних проблем психологічної науки;
 • набуття та розвиток професійних якостей з сучасної психодіагностики та корекційно-розвивальної роботи;
 • здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги.

Акцент освітньої професійної програми ставиться на формуванні фахівця із сучасним світоглядом і мисленням, який творчо застосовує знання, уміння, навички та інші компетентності для продукування креативних ідей, розв’язання комплексних проблем професійної діяльності.

ОПП «Психологія» гарантує:

 • отримання фундаментальних та всебічних знань про природу психіки, її наразі вивчені функції та механізми;
 • можливість на практиці застосовувати валідні психодіагностичні методики;
 • отримання інформації про сучасні методики дослідження психологічних явищ;
 • можливість ефективно та продуктивно застосовувати отримані психологічні знання у рамках практичної діяльності;
 • знайомить з етикою психолога;
 • формування  практичних навичок надання психологічної допомоги;
 • ознайомлення з тренінговими, консультаційними, психотерапевтичними, просвітницькими та психодіагностичними методиками;
 • отримання навичок  управління та розробки проєктів;
 • розвиває здатність спланувати, зорганізувати та здійснити фахове наукове дослідження;
 • розвиває вміння самостійно розробляти психологічні інтервенції (тренінг, психотерапія, консультування) та однаково успішно здійснювати їх як у індивідуальному, так і у груповому форматі.

Одним з вагомих плюсів обраної вами спеціальності є те, що на сучасному ринку праці кількість сфер, де роботодавець буде зацікавлений у людині з психологічною вищою освітою, є фактично необмеженою. А саме:

Маркетинг та реклама

Ефективність маркетингу та реклами напряму залежить від людського сприйняття, яке здатен проаналізувати та спрогнозувати саме психолог.

ЗМІ

Засоби масової інформації, якщо вони прагнуть адекватно донести до глядача інформацію, не можуть не враховувати і не розуміти, як мислить та відчуває їхня аудиторія, та як вона реагуватиме на ту чи іншу манеру подачі.

Кадрова політика, HR

Останнім часом бізнес покладає великі сподівання на використання здобутків психології у кадровій політиці, покращенні атмосфери у колективі, покращенні та підживленні мотивації персоналу та інших практиках, що мають підвищити ефективність роботи. Щоб відповідати на виклики сучасного ринку праці, психолог може розробляти різноманітні системи тренінгів, корпоративних ігор, спрямованих на згуртування колективу та інших речей, що наразі прийнято вважати актуальними та корисними.

IT, ігрова індустрія

21 сторіччя, безумно, стане зоряним часом розвиненої та самобутньої індустрії онлайн-ігор у всій їхній різноманітності. У рамках розробки сюжетних ходів, ігрових механік та ненав’язливих внутрішніх систем монетизації обов’язково варто враховувати сприйняття аудиторії. А складні багаторівневі структури MMORPG (Масові багатокористувацькі онлайнові рольові ігри), що є повноцінними віртуальними соціумами, також потребують аналізу та координації з позицій фахівця-психолога.

Правоохоронні органи, силові структури

У світлі буремних та трагічних подій, що переживає наша країна з 2014 року, все більшим стає попит на якісну психологічну підтримку співробітників у силових структурах (МВС, СБУ) та навіть у найдрібніших підрозділах Збройних сил України. Сучасному психологу вкрай важливо мати теоретичну підготовку для ефективної роботи з людьми, яким діагностовано ПТСР (Посттравматичний стресовий розлад) – з військовими, з цивільними людьми, що опинилися у зоні бойових дій та стихійних лих, переселенцями та внутрішньо переміщеними особами.

Також людина з психологічною освітою легко може себе знайти у амплуа консультанта широкого профілю. Адже психологічні підвалини та свої складні закони мають імідж політиків та зірок шоу-бізнесу, керування великими групами людей, бізнесові процеси тощо.

Окрім того, отримавши фахову освіту психолога за ОПП психологіія, ви отримаєте цілий комплекс навичок, що сприятимуть вашому успіху на ринку праці. Зокрема:

 • аналітичні навички
 • вміння швидко вчитися новому, опановувати інноваційній технології;
 • системне мислення;
 • нешаблонне сприйняття;
 • застосування ефективного самоаналізу;
 • вміння вибудовувати взаємодію як на індивідуальному, так і на соціальному рівні;
 • усвідомлення психологічної суті методик ділового спілкування, вміння їх ефективно використовувати;
 • розуміння поняття самореалізації, прагнення до нього у рамках професійної сфери;
 • навички виробничо-управлінської діяльності;
 • розуміння специфіки діяльності реабілітаційно-профілактичної сфери.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial