Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “МЕНЕДЖМЕНТ”

06.07. 2022

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Об’єктом освітньо-професійної програми є професійно-управлінська діяльність менеджера з адміністрування.

Цілями навчання за програмою є формування максимально широкого науково-управлінського світогляду майбутнього професіонала з менеджменту та адміністрування.

Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з управління державними і муніципальними установами, громадськими об’єднаннями та некомерційними організаціями, управління державою та містом, інформаційного забезпечення управлінських процесів в державних та недержавних структурах, розроблення нових інструментів у сфері електронної демократії.

Об’єкти вивчення:

принципи і закономірності функціонування системи управління та адміністрування як сукупності інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства відповідно до покладених на них функцій і повноважень;

відносини, явища, процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви управління та адміністрування на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях.

Цілі навчання: підготовка фахівців з управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління та адміністрування.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники спеціальності «Адміністративний менеджмент», які отримали освітній ступінь «магістр», мають можливість працевлаштування на посади:

 • начальник управління в державному органі влади;
 • начальник відділення;
 • начальник відділу;
 • голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський, селищний);
 • керівник органу самоорганізації населення; керівник регіонального структурного підрозділу;
 • головний державний інспектор, директор департаменту; державний уповноважений (органи державної влади);
 • завідувач відділу;
 • завідувач сектору;
 • заступник начальника відділу та на інші керівні посади в центральних і місцевих органах виконавчої влади, посадах в органах місцевого самоврядування, в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій, на керівні посади і посади компетентних професіоналів на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

УСПІШНИЙ МЕНЕДЖЕР – ЦЕ ДОБРИЙ АНАЛІТИК. Він повинен володіти абсолютним вмінням аналізувати ситуацію та вміти прораховувати наперед кожний крок. Від цього буде залежати успіх угоди, а, отже, і прибуток компанії.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

Підготовка фахівців у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти з «Управління навчальними закладами» здійснюється з використання сучасних освітніх технологій та відповідності зовнішніх запитів освітнього середовища.

Випускники освітньої програми «Управління навчальними закладами» – це висококваліфіковані фахівці з перспективою кар’єрного зростання: здатні забезпечити високу якість освіти; визначати стратегічні і поточні цілі діяльності та розвитку закладу освіти, шляхи їх досягнення; вчасно й адекватно оцінювати стан діяльності закладу освіти та динаміку і напрямок конструктивних змін у ньому; здійснювати аналіз переваг, недоліків, можливостей та загроз функціонування закладу освіти на ринку освітніх послуг задля ефективного використання та реагування.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Отримавши ступінь магістра за спеціальністю «Управління навчальними закладами» ви маєте можливості реалізувати свій кар’єрний потенціал та обіймати керівні посади в освітній сфері (керівника закладу, ректора, проректора, директора, заступника директора, завідувача структурними підрозділами, начальника департамента/відділу/сектора, в департаментах/відділах освіти місцевих та державних органів влади), зокрема у:

 • закладах дошкільної освіти;
 • закладах загальної середньої освіти;
 • закладах професійної освіти;
 • закладах фахової передвищої освіти;
 • закладах вищої освіти різної форми власності;
 • спортивних закладах освіти;
 • закладах позашкільної освіти.

Ступінь вищої освіти: магістр

Форма навчання: заочна

Вступ на основі диплома бакалавра (необхідно Магістерський тест навчальної компетентності) спеціаліста, магістра (без Магістерського тесту навчальної компетентності)


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial