Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОПП “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ” (2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК)

16.04. 2024

НАКАЗ №01-06/01 ВІД 01.01.2024 РОКУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ»

НАКАЗ №01-06/03 ВІД 02.01.2024 РОКУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ КУРСОВИХ РОБІТ»

НАКАЗ № 01-06/12 ВІД 26 КВІТНЯ 2024Р. «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ І РОЗКЛАДУ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ У 2023/2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ»

НАКАЗ № 01-06/35 від 22.11.2023 року «Про формування груп здобувачів вищої освіти першого курсу заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» та призначення кураторів навчальних груп»

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ”
СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 
ВІДГУКИ:
РЕЦЕНЗІЇ:
 
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ ОПП «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» 2023/2024 навчальний рік
ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАННЯ ПРОЄКТНОЇ ГРУПИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

 

ОГОЛОШЕННЯ:

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ (2023 РІК)
ПІДСУМКИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» (2023 РІК)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial