Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОПП “ПСИХОЛОГІЯ” (2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК)

14.02. 2024

НАКАЗ №01-06/01 ВІД 01.01.2024 РОКУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ»

НАКАЗ №01-06/04 ВІД 02.01.2024 РОКУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ КУРСОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧАМ ВО І КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА ОПП «ПСИХОЛОГІЯ»

НАКАЗ № 01-06/12 ВІД 26 КВІТНЯ 2024Р. «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ І РОЗКЛАДУ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ У 2023/2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ»

НАКАЗ № 01-06/35 від 22.11.2023 року «Про формування груп здобувачів вищої освіти першого курсу заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» та призначення кураторів навчальних груп»

 

 

ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ (ПРОЄКТНОЇ) ГРУПИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ПСИХОЛОГІЯ”
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 

СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

 

АКРЕДИТАЦІЯ ОПП “ПСИХОЛОГІЯ”
 

ВІДГУКИ:
РЕЦЕНЗІЇ:

 

ОГОЛОШЕННЯ:

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ (2023 РІК)

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ ОПП «ПСИХОЛОГІЯ» (ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ) на 2023/2024 н.р.
 

ПРОГРАМА АТЕСТАЦIЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ ОП «ПСИХОЛОГІЯ» (21-22 травня 2024 року)


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial