Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОПП “ПСИХОЛОГІЯ” (2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК)

14.02. 2024

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ПСИХОЛОГІЯ”
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН
ПРОГРАМА АТЕСТАЦIЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»
АКРЕДИТАЦІЯ ОПП “ПСИХОЛОГІЯ”
 
ВІДГУКИ:
РЕЦЕНЗІЇ:
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ ОПП «ПСИХОЛОГІЯ» (ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ) на 2022/2023 н.р.
 

ОГОЛОШЕННЯ:

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ (2022 РІК)

 

ОПП “ПСИХОЛОГІЯ” ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
 

ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 

ЗАХОДИ:

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ:

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ:


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial