Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОПП “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

02.11. 2022

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИДІВ ПРАКТИК БІНПО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проходження переддипломної практики для здобувачів освіти освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» (освітньо-професійні програми «Адміністративний менеджмент»)

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»)

БАЗИ ПРАКТИКИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАКАЗ «Про проходження переддипломної практики студентами освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 Менеджмент заочної форми навчання» № 01-06/20А від 13.10.2022 року

ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ЗА 2022 РІК

НАКАЗ «Про проходження переддипломної практики студентами 2 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 Менеджмент ОП «Адміністративний менеджмент» заочної форми навчання» № 01-06/30 від 30.10.2023 року

ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ЗА 2023 РІК


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial