Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОПП “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ” НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

02.11. 2022

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИДІВ ПРАКТИК БІНПО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проходження науково-педагогічної практики для здобувачів освіти освітнього рівня «Магістр» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізації «Педагогіка вищої школи»

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи»)

БАЗИ ПРАКТИКИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАКАЗ «Про проходження науково-педагогічної практики здобувачами освітнього рівня «магістр» заочної форми навчання» № 01-06/22А від 13.10.2022 року

ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 16 СІЧНЯ 2023 РОКУ

НАКАЗ «Про проходження науково-педагогічної практики здобувачами 2 курсу освітнього рівня «магістр» заочної форми навчання» № 01-06/26 від 30.10.2023 року

ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 18 СІЧНЯ 2024 РОКУ

 

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial