НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

СКЛАД ВІДДІЛУ

КОНТАКТИ ВІДДІЛУ

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ІНСТИТУТУ

ЗАВІДУВАЧКА ВІДДІЛУ ЩИПСЬКА Тетяна Петрівна

Email: shchypska@ukr.net

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023947164325

ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ:

 • планування та організація управління освітнім процесом;
 • здійснення контролю за якістю й ефективністю освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації, системне її вдосконалення;
 • оперативне керівництво та координація діяльності кафедр та структурних підрозділів щодо забезпечення виконання освітньо-професійних програм, навчальних планів для всіх категорій слухачів курсів підвищення кваліфікації за різними формами і моделями навчання;
 • моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти;
 • інформаційно-методичний супровід організації роботи в умовах карантинних заходів;
 • участь у розробленні навчальних планів та робочих навчальних планів за напрямами та спеціальностями підготовки фахівців в Інституті;
 • нормоконтроль навчальної документації та ведення особових справ студентів;
 • контроль ведення документації, необхідної для організації навчальної роботи в Інституті (списки студентів, залікові книжки або індивідуальні навчальні плани студентів, заліково-екзаменаційні відомості студентів, списки викладачів, перелік предметів у відповідності з навчальним планом, навчальні картки студентів; журнал навчальних занять  тощо)
 • участь у розробленні проєктів нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів із питань планування та організації освітнього процесу;
 • облік динаміки руху контингенту слухачів, здобувачів вищої освіти, підготовка та надання відповідної звітності;
 • здійснення позабюджетної діяльності із підвищення кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • щотижневе формування звітів про роботу Інституту відповідно до плану роботи БІНПО та звітів тьюторів.

Наукова інфраструктура:

обласні Навчально-методичні центри професійно-технічної освіти, навчально-методичні кабінети, заклади професійної (професійно-технічної) освіти України, заклади фахової передвищої освіти.

За держзамовленням заплановано 3 категорії слухачів: майстри виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки і старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти в обсязі 2000 осіб за очною, заочною та очно-дистанційною формами навчання на базі ЗП(ПТ)О у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Черкаській та НМК у м. Київ (17 областей і м. Київ).

Ризики для реалізації освітнього кластеру

Зовнішні ризики:

Законодавчі:

 • ризик зміни пріоритетів/стратегій державної політики в галузі освіти;
 • ризик зміни законодавства щодо регулювання (регламентування) діяльності закладів післядипломної освіти;

Операційно-технологічні:

 • контингент-ризики, збільшення рівня конкуренції на ринку освітніх послуг;

Фінансово-господарські:

 • ризик недостатнього бюджетного фінансування.

Внутрішні ризики:

Нормативні:

 • обсяг документаційних потоків;

Операційно-технологічні:

 • своєчасне надходження заявок від ключових стейкхолдерів;
 • своєчасне надходження звітності від науково-педагогічних працівників, тьюторів;
 • відповідність первинних документів та звітності;
 • невідповідність технічним, санітарним, пожежним та іншим нормам безпеки життєдіяльності;

Кадрові:

 • недостатній для сучасних соціокультурних та освітніх викликів професійно-кваліфікаційний рівень персоналу;
 •  плинність кадрів;
 • демотивування персоналу;

Фінансово-господарські:

 • зростання вартості освітніх послуг;
 • недосконістьі механізмів залучення коштів стейкхолдерів.

Заходи контролю та моніторингу результатів

щодо мінімізації ризиків освітнього кластеру

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю