Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ

04.03. 2021

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ

Підвищення конкурентоспроможності студентів і викладачів на внутрішньому та міжнародному ринку праці передбачає:

  • стажування в контексті глобальних освітніх трендів розвитку науки;
  • залучення до  кращих світових практик;
  • підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми стандартами;
  • професійний науковий дискурс.

20 травня 2023 року відбулося підписання угоди про міжнародну співпрацю між БІНПО та Sinapse Print Simulators (Франція)

Підготовка до підписання міжнародної угоди та її підписання здійснювалося: від БІНПО – Вікторією Сидоренко,  директоркою, докторкою педагогічних наук, професоркою, від Sinapse Print Simulators –  паном Террі Маком, головою компанії Sinapse Print Simulators.

Рамкова міжнародна угода декларує наміри співпраці та визначає основні напрями взаємодії між інститутом та технологічною компанією з впровадження машинного навчання на світовому рівні, слугує базою для реалізації конкретних напрямів освітньої та наукової співпраці. Процедура підписання міжнародної угоди БІНПО тривала понад 2 місяці: обмін ініціативними листами з зазначенням наміру встановити договірні міжнародні відносини в певних сферах діяльності; вибір форми угоди; узгодження тексту проєкту угоди між сторонами та безпосередньо підписання угоди між сторонами-партнерами. Угода набула чинності з 20 травня 2023 року терміном на 5 років.

Предмет угоди – співпраця у сфері освіти, науки та іншої діяльності для інтернаціоналізації вищої і професійної освіти, розвитку академічної мобільності. В угоді задекларовано різні види співпраці, зокрема наміри реалізовувати академічні обміни, освітні й наукові проєкти і програми, спільні наукові дослідження, проведення культурних заходів, організація семінарів і конференцій, організація міжнародних академічних обмінів (студентами, викладачами, співробітниками тощо за згодою сторін);  розробка та реалізація спільних освітніх програм;  реалізація інших спільних проєктів у сфері освіти, науки та видавничої справи, зокрема спільна участь у глобальному конкурсі World Skills Competition of Trade 11 (Технології друку); трансформація цифрової освіти на базі хмарних технологій.

Із 15 по 22 травня 2023 року відбулось міжнародне стажування науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України в країнах Європейського Союзу (Словаччина – Німеччина – Франція).

Міжнародне стажування організоване спільно з ключовим зовнішнім стейкголдером інституту – Кластером поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій.

У програмі міжнародного стажування взяли участь Олена Юденкова, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітраних дисциплін, кандидатка педагогічних наук, та Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну.

Завданнями стажування було: зосередити увагу європейських інституцій (бізнесу, наукових установ, неурядових організацій) на об’єднанні навколо питань відновлення якісно нової професійної освіти в Україні; провести порівняльні дослідження щодо пошуку нових шляхів і методів навчання в закладах професійної освіти.

 

 

  

Із 20 по 27 червня 2022 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України пройшли міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського Союзу та Україні» (м. Люблін, Республіка Польща).

У міжнародному підвищенні кваліфікації взяли участь 22 науково-педагогічні працівники Інституту, які беруть участь в організації та реалізації освітнього процесу зі здобувачами освіти.

Організаторами міжнародного підвищення кваліфікації виступили: Нуково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Мета підвищення кваліфікації: звернути увагу освітян на питання впровадження академічної доброчесності в закладах вищої освіти України та актуальні аспекти Європейського досвіду дотримання академічної доброчесності при підготовці бакалаврів.

Тривалість/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).

Із 16 по 23 травня 2022 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України пройшли міжнародне підвищення кваліфікації з теми: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн-навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom та Moodle» (м.Люблін).

Усього в міжнародному підвищенні кваліфікації взяло участь 25 працівників Інституту.

Організаторами міжнародного стажування виступили Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Мета підвищення кваліфікації з теми: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom та Moodle» – звернути увагу освітян на питання розвитку критичного, креативного і логічного мислення здобувачів освіти інструментами, доступними кожному педагогу в освітнього процесі.

Із 21.06.2021 по 27.06.2021 року  12 науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України пройшли міжнародне стажування «INNOVATIONS IN THE FIELD OF HIGHER, VOCATIONAL AND TECHNICAL AND PROFESSIONAL PREVIOUS EDUCATION INDIGITAL CONDITIONS TRANSFORMATIONS» на базі Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія).

Мета міжнародного стажування: 

  • підвищення рівня інтернаціоналізації та покращення якості міжнародного науково-дослідницького співробітництва;
  • міжнародне стажування в контексті глобальних освітніх трендів розвитку науки, залучення до кращих світових освітніх практик;
  • підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми стандартами;
  • підвищення конкурентоспроможності студентів, викладачів та вчених на внутрішньому та міжнародному ринку праці;
  • інтеграція міжнародного/міжкультурного аспекту у викладання, дослідження і сервісні функції вищої, професійної і фахової передвищої освіти;
  • професійний науковий дискурс.

26 червня 2021 року підписано угоду про міжнародну співпрацю між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України та Варненським вільним університетом ім.Черноризца Храбра.

Із 27.09.2020 по 02.10.2020 року  9 науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України у межах програми академічної мобільності пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування у м. Пула  (Республіка Хорватія) на базі Juraj Dobrila University of Pula.

Міжнародне стажування включало навчання науково-педагогічних працівників за п’ятьма модулями програми:

Module 1. Peculiarities of educational systems and organization of educational process in EU countrie.

Module 2. Currents Issues and Future of Modern Legal Education under World’s Innovative Development.

Module 3. Advanced Use of Technology Enhanced Learning in Higher Education».

Module 4. Education and Social Inclusion.

Module 5. The Future School: What Competencies Do we Need and Are we Bold to Dream?

У межах міжнародного науково-педагогічного стажування підписано угоди про міжнародну співпрацю між  Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти та двома університетами Республіки Хорватія:  Рar University  College  і  Juraj  Dobrila  University of Pula.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial