Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

09.04. 2020

Напрям партнерства: професійна комунікація.

Партнер: Учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический коледж кулинарии» (г.Минск, Республика Беларусь)

Очікуваний результат: Організація спільних заходів за проблемою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та впровадження сучасних технологій у професійну підготовку фахівців

Експериментально-дослідне поле кластеру:

Підпроблеми НДР «Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі неперервної освіти»:

  • науково-обґрунтований відбір змістового і процесуального компонентів процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • розроблення інноваційних моделей підвищення кваліфікації, які базуються на взаємодії традиційних і сучасних форм післядипломної освіти та враховують специфіку фахової спеціалізації педагогів професійної школи;
  • упровадження інноваційних форм і засобів комунікації в міжкурсовий період;
  • створення оптимального освітнього середовища для реалізації компетентнісного підходу до задоволення професійних потреб педагогів, розвитку їх творчого потенціалу, мотивації до інноваційної діяльності, диференціації та індивідуалізації процесу навчання при підвищенні кваліфікації.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial