Вт. Тра 24th, 2022

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

Напрям партнерства: професійна комунікація.

Партнер: Учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический коледж кулинарии» (г.Минск, Республика Беларусь)

Очікуваний результат: Організація спільних заходів за проблемою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та впровадження сучасних технологій у професійну підготовку фахівців

Експериментально-дослідне поле кластеру:

Підпроблеми НДР «Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі неперервної освіти»:

  • науково-обґрунтований відбір змістового і процесуального компонентів процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • розроблення інноваційних моделей підвищення кваліфікації, які базуються на взаємодії традиційних і сучасних форм післядипломної освіти та враховують специфіку фахової спеціалізації педагогів професійної школи;
  • упровадження інноваційних форм і засобів комунікації в міжкурсовий період;
  • створення оптимального освітнього середовища для реалізації компетентнісного підходу до задоволення професійних потреб педагогів, розвитку їх творчого потенціалу, мотивації до інноваційної діяльності, диференціації та індивідуалізації процесу навчання при підвищенні кваліфікації.

Авторизація
*
*
Генерація паролю