Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Методичне забезпечення кафедри ТНОП та Д

Січ 8, 2024

Швидка С.П. Організація навчання в умовах цифрового освітнього середовища: електронний навчальний курс / С. П. Швидка, Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 41 с.

Д.Ю. Головко Віртуальні навчальні інструменти для симуляції небезпечних ситуацій: електронний навчальний курс . Біла Церква, БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ, 2023 р. 38 с.

Кравченко Г.Ю. Сучасні технології забезпечення якості професійної підготовки в умовах змін: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 21 с.

Головко Д. Ю. Штучний інтелект у діяльності педагога професійної освіти: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 48 с.

Мамчур Л.І. Технології розвитку комунікативно-корпоративної культури педагога професійної освіти електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 74 с.

Надточій О.В. Інноваційні підходи до організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 34 с.

Кравченко Г. Ю., Коссова-Сіліна Г.О., Геревенко А. М., Головко Д. Ю. Практичний порадник до підготовки підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорії слухачів: викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання, старші майстри)/ Г. Ю. Кравченко, Г.О. Коссова-Сіліна, А. М. Геревенко, Д. Ю. Головко. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО», НАПН України, 2024. – 72 с. URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739296

Геревенко А.М. Організація охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі професійної освіти: електронний навчальний курс / А.М. Геревенко , Біла Церква, БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ, 2024. 66 с. URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739297

Геревенко А.М. Мобільні додатки як інструмент ефективного навчання здобувачів освіти ЗП(ПТ)О: електронний навчальний курс / А.М. Геревенко , Біла Церква, БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ, 2024. 113 с. URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739298

Кравченко Г.Ю., Коссова-Сіліна Г.О. Інклюзивне навчання. Робота із здобувачами освіти із особливими освітніми потребами:електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 62с.

Коссова-Сіліна Г.О. Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі здобувачів освіти з особливими освітніми потребами: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 58с.

Коссова-Сіліна Г.О. Інклюзивне навчання в ЗП(ПТ)О. Технології підтримки здобувачів освіти з особливим освітніми потребами : короткостроковий тематичний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 74с.

Кравченко Г.Ю. Сучасні технології забезпечення якості професійної підготовки в умовах змін: електронний навчальний курс /Автор-розробник Г. Ю. Кравченко, Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 50 с.

Костина А.М. Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища в ЗП(ПТ)О: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 40c.

Кривобок А.С. Сучасні технології виховання в ЗПО: електронний навчальний курс / Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 43 с.

Головко Д.Ю. «Безпека в цифровому просторі» : електронний навчальний курс / Д.Ю. Головко. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024 р. 54 с.

Головко Д.Ю., Кравченко Г.Ю. «Оцінка изиків та розробка заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльностиі в закладі професійної (професійно-технічної) освіти» : електронний навчальний курс / Д.Ю. Головко, Г.Ю. Кравченко. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024 р. 50 с.

 

 

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial