Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Менеджмент як мистецтво управління

19.10. 2022

 

Показник якості управління – звичайні
  люди, які роблять незвичайні речі.

                      Пітер Друкер

Сьогодні, коли економіка України переживає надважкі часи, ринок праці як ніколи вимагає креативних, енергійних, кваліфікованих і багатогранних управлінців. Якщо людина націлена навчитися управляти, важливо йти шляхом використання теоретичних знань та практичних умінь  у конкретній ситуації.

Менеджмент як мистецтво управління базується на тому, що будь-яка організація — виступає складною соціально-технічною системою, на яку впливають численні й різноманітні фактори як внутрішнього так і зовнішнього середовища. Так, науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти акцентують увагу здобувачів освіти та всіх, хто цікавиться питаннями менеджменту та основ управлінської діяльності на тому, що в процесі опанування та вивчення менеджменту важливо:

  • користуватися теоретичною базою у сфері менеджменту,
  • дослідити механізми створення та реєстрації підприємств різної організаційно-правової форми та навчитися ефективно застосовувати їх на практиці для роботи в умовах ринку;
  • на практиці аналізувати чинники динамічного бізнес-середовища організації;
  • використовувати сучасні методи управління організаційними структурами;
  • застосовувати на практиці вміння складати статути, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції, розподіляти робочі місця, аналізувати процес розпорядчої діяльності, делегування та інструктування;
  • вміти проводити діагностичне дослідження управління організацією;
  • застосовувати методи оцінки ефективності управління організацією.

Шановні майбутні керівники та менеджери, науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти готові передати Вам свої знання, вміння і навички, аби допомогти Вам розвинути в собі здібності знаходити та приймати оригінальні рішення, творчо управляти людьми та будувати ефективні професійні комунікації.

 

 

МАТЕРІАЛИ UNIVERSAL-МАРФОНУ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ПУНКТУ З ПИТАНЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

ЕВОЛЮЦІЯ МЕНЕЖДМЕНТУ: КОРИСНЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ СЬОГОДНЕННЯ УКРАЇНИ

МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ

КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial