Вт. Тра 24th, 2022

ЛІТОПИС КАФЕДРИ

Історія кафедри

Кафедра Технологій навчання, охорони праці та дизайну є структурним підрозділом Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ УМО НАПН України.

Історія кафедри починається з вересня 2008 року. Перша назва кафедри – кафедра «Інформаційного захисту та цивільної безпеки»,пріоритетним завданням якої була підготовка майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних технологій та інспекторів з охорони праці.

На той час кафедру очолив провідний науковець з напрямку захисту інформації та управління інформаційною безпекою, доктор педагогічних наук Коляда Михайло Георгійович.

До новоствореної кафедри увійшли висококваліфіковані науковці та фахівці з інформаційних технологій, матеріалознавства, метрології та сертифікації, безпеки життєдіяльності, промислової,екології,гігієни та санітарії тощо. Серед них були: В.М Молчанов, М.П Костюченко, С.І.Козютенко, О.В. Горбатенко.

Основні зусилля науково-педагогічних працівників спрямовувалися на підготовку інтегрованих фахівців, які могли б займатися викладацькою діяльністю в навчальних закладах і бути висококваліфікованими фахівцями у відповідних професійних сферах.

У 2009 році за участю викладачів кафедри були проліцензовані три спеціальності: 6.170202 «Охорона праці», 6.010104 «Професійна освіта. Охорона праці», 6.010104«Професійна освіта. Комп’ютерні технологогії», з загальним обсягом ліцензованого набору студентів 650 осіб.

Кадровий склад кафедри упродовж наступних років оновлювався. У 2011році на кафедру прийшли канд. іст. наук А.С. Даценко та старші викладачі О.В.Лященко і С.І.Красний. Упродовж 2013 року кафедра акредитувала спеціальність6.010104 «Професійна освіта. Охорона праці» (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) та отримала ліцензію на підготовку фахівців зі спеціальності 8.010104 «Професійна освіта. Охорона праці» (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр).

Наприкінці 2014 року кафедра у складі Інституту була переведена до міста Біла Церква, де продовжила свою науково-педагогічну діяльність. Сучасну назву – «Технологій навчання, охорони праці та дизайну» кафедра отримала у 2015 році. Діяльність кафедри відбувається за двома напрямами: підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти різних категорій та підготовка фахівців різних спеціальностей (навчання студентів денної та заочної форм).

Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують: в.о. завідувача кафедри А.С.Даценко, канд. іст. наук; доцент О.В.Сахно, канд. с.-г. наук, ст. викладачі: В.В.Грядуща, С.І.Красний та А.В.Денисова, ст. лаборант С.І.Удовик.

Кафедра має достатній кадровий потенціал для проведення науково-дослідних робіт та занять на високому науково-методичному рівні зі слухачами та студентами. У своїй діяльності колектив кафедри прагне до високої якості підготовки фахівців усіх рівнів, яка б відповідала Європейським стандартам.

Авторизація
*
*
Генерація паролю