Чт. Тра 26th, 2022

Здобувачам (2022 рік)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У БІНПО

ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРСОВУ РОБОТУ (ПРОЄКТ)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

НАКАЗ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ від 21.03.2022 року

НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ І РОЗКЛАДУ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ у 2021/2022 навчальному році

Освітньо-професійні програми

Силабуси навчальних дисциплін

Спеціальності:

073 Менеджмент

053 Психологія

011 Освітні педагогічні науки

Моніторинг якості вищої освіти

Результати проведення директорських контрольних робіт з ОП

Репозитарій кваліфікаційних робіт

Авторизація
*
*
Генерація паролю