Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАХОДИ на 2020 рік

09.04. 2020

21 травня 2020 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України і ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу» відбулась (у режимі on-line) Регіональна науково-практична конференція «Реалізація перспективного педагогічного досвіду у закладах професійної (професійно-технічної) освіти», організатором якої була кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО (в особі старшого викладача С.С. Шевчук).

Активну участь в організації і проведенні науково-практичної конференції взяли: директор ДНЗ «Одеський ВПУ морського туристичного сервісу» С.П. Білоконенко, директорка ДНЗ «Ізмаїльське вище професійне училище» Н.П. Костусєва, методист НМЦ ПТО в Одеській області Л.М. Хмельницька.

Статус конференції можна сміливо визначити як міжрегіональна, тому що у її роботі прийняли участь педагогічні працівники ЗП(ПТ)О Київської, Одеської, Полтавської, Херсонської і Миколаївської областей.

Метою проведення заходу став обмін перспективним педагогічним досвідом з питань компетентнісного підходу до реалізації сучасних освітніх практик у навчально-організаційну та науково-методичну види діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у процесі підготовки кваліфікованих робітників для різних галузей виробництва та сфери послуг.

Учасники конференції обговорювали питання стосовно:
 підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти в умовах модернізації системи П(ПТ)О;
 співпраці ЗП(ПТ)О із замовниками кваліфікованих кадрів;
 реалізації дуальної форми у професійній освіті;
 підвищення рівня науково-методичної компетентності педагогів професійної школи;
 формування позитивного іміджу педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Регіональна науково-практична конференція «Реалізація перспективного педагогічного досвіду у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» відбулась на заключному етапі курсів підвищення кваліфікації груп З-ІІ-27В та З-ІІ-26М – викладачів загально технічних і спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О Одеської області.

У рамках проведення пленарного засідання науково-практичної конференції було заслухано 8 доповідей, які були цікавими у науково-методичному та професійному сенсі. Учасниками конференції було надіслано 46 статей і тез, за матеріалами яких заплановано розробка електронного збірники. Загалом науково-практична конференція була представлена більше, ніж 70-ма учасниками.

Шляхом проведення регіональних (міжрегіональних) заходів науково-практичного і методичного характеру науковцями кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти реалізується сучасна модель підвищення кваліфікації, за якою педагогічні працівники професійної школи різних регіонів України в процесі курсової підготовки на базі БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ мають можливість: підвищити рівень професійної компетентності; обмінятися педагогічним досвідом з проблем сучасної професійної школи; отримати не тільки посвідчення про підвищення кваліфікації, а і сертифікат учасника заходів науково-практичного та науково-методичного характеру; мати публікації у збірниках матеріалів означених заходів.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial