Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ VI (29 БЕРЕЗНЯ 2024 РОКУ)

16.04. 2024

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про стан підготовки кваліфікаційних робіт магістрів до захисту за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент.
  Доповідачі:  Герасименко Ю.С., Кулішов В.С.,Торба Н.Г.

 2. Про стан забезпечення академічної доброчесності у БІНПО.
  Доповідач:  Юденкова О.П.

 3. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни.
  Доповідачі:  Герасименко Ю.С., Горошкова Л.А.

 4. Забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям ОП.
  Доповідачі:  Герасименко Ю.С., Кулішов В.С.,Торба Н.Г.

 5. Затвердження науково(навчально)-методичних матеріалів.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial