Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ V

08.04. 2023

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про зміни в складі Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
  Доповідач: Кулішов В.С.
 2. Про організацію та перспективи розвитку академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників БІНПО.
  Доповідач:
  Мандрагеля В.А.
 3. Про забезпечення якості підготовки кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент.
  Доповідачі:
  Кулішов В.С., Герасименко Ю.С., Торба Н.Г.
 4. Про громадське обговорення освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» за спеціальністю 073 Менеджмент для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
  Доповідач:
  Горошкова Л.А.
 5. Забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності в БІНПО. Аналіз ефективності впровадженої системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
  Доповідач:
  Князєва М.О.
 6. Забезпечення доступу здобувачів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації та науково-педагогічних працівників БІНПО до інформаційних ресурсів, наукометричних баз даних та електронних ресурсів НАПН України. 
  Доповідач: Юденкова О.П.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial