Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ V (26 СІЧНЯ 2024 РОКУ)

07.02. 2024

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про зміни в складі Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО.
  Доповідач: Кулішов В.С.

 2. Інструменти та процедури формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.
  Доповідачі:  Герасименко Ю.С., Кулішов В.С.,Торба Н.Г.

 3. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни.
  Доповідачі: Кучеренко І.А., Кулішов В.С.

 4. Про підготовку студентів БІНПО до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.
  Доповідач: Горошкова Л.А.

 5. Про стан та заходи щодо залучення зовнішніх стейкголдерів (роботодавців і випускників) до процесу розробки, перегляду та моніторингу освітніх програм.
  Доповідачі:  Герасименко Ю.С., Кулішов В.С.,Торба Н.Г.

 6. Затвердження науково(навчально)-методичних матеріалів:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial