Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ VІ

02.07. 2023

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Забезпечення психологічної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти у БІНПО.
  Доповідач: доцентка кафедри ПП та М, членкиня ОПП «Психологія» Лукіянчук А.М.
 2. Про стан залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності та заходи щодо її активізації.
  Доповідач: вчена секретарка БІНПО Юденкова О.П.
 3. Підсумки атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022/2023 навчальному році та заходи щодо підвищення якості її результатів.
  Доповідачі: завідувачка навчального відділу Князєва М.О., гаранти ОПП Кулішов В.С., Лукіянчук А.М., Герасименко Ю.С.
 4. Підведення підсумків роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО у 2022/2023 н.р.
  Доповідач: секретарка Ради з якості, завідувачка відділом СТВ Петрушак О.М.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial