Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Засідання 1. Огляд детермінант людської поведінки

21.02. 2022

03 лютого 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося перше заняття ОНЛАЙН-ШКОЛИ КОРЕКЦІЇ ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ.

Модератор Школи – Євгеній ІВАШЕВ, завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидат юридичних наук, національний консультант Офісу Ради Європи в Україні з питань пенітенціарного менеджменту. Зміст занять ШКОЛИ розроблено в тісній співпраці БІНПО та Спільного проєкту Європейського союзу та Ради Європи «SPERU».

Перше заняття Онлайн-школи корекції деструктивної поведінки учнів було присвячено огляду детермінант людської поведінки.

Поведінка людини є похідною впливу на її організм величезної кількості факторів, серед яких гени не є домінувальними. Людський організм має здатність пристосовуватися до умов навколишнього середовища. Тому за різних умов людина може демонструвати різну поведінку. Наразі людство не має технологій точного наукового передбачення проявів людської поведінки у зв’язку з особливістю відповідної системи та складністю виявлення і дослідження початкових умов її появи. Водночас науковими дослідженнями встановлено, що вплив певних факторів на людину з більшою статистичною імовірністю підштовхує її до тієї поведінки, котру ми називаємо деструктивною або асоціальною.

Відтак, у спеціалістів-освітян при здійсненні виховної та корекційної роботи зі здобувачами освіти мають бути знання щодо відповідних факторів впливу, а також розвинені практичні навички корекційної роботи.

Принагідно запрошуємо долучитися до ОНЛАЙН-ШКОЛИ КОРЕКЦІЇ ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ усіх, хто цікавиться актуальною проблематикою здійснення виховної та корекційної роботи! Набір у Школу триває!


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial