Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ ІV (22 грудня 2023 РОКУ)

29.12. 2023

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про результати проведення контрольних заходів із здобувачами вищої освіти та результати проведення заліково-екзаменаційних сесій.
    Доповідачі: завідувачка навчального відділу Князєва М.О., гарант ОПП «Педагогіка вищої школи» Кулішов В.С., гарант ОПП «Психологія» Торба Н.Г., гарант ОПП «Управління навчальним закладом» Герасименко Ю.С.

  2. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 053 Психологія в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни
    Доповідачі: гарант ОПП «Психологія» Торба Н.Г., старший викладач кафедри ПП та М Пахомов І.В.

  3. Про стан навчально-методичного забезпечення реалізації освітніх програм у 2023 році. Доповідачі: гарант ОПП «Педагогіка вищої школи» Кулішов В.С., гарант ОПП «Психологія» Торба Н.Г., гарант ОПП «Управління навчальним закладом» Герасименко Ю.С., члени проєктних груп.

  4. Шляхи розвитку системи неформальної освіти при підготовці фахівців. Доповідачка: вчена секретарка Юденкова О.П.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial