Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ І (29 вересня 2023 року)

08.10. 2023

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про зміни в складі Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО
  Доповідач – голова Ради з якості, завідувач кафедри ПП та М Кулішов В.С. 
 2. Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2023/2024 навчальний рік.
  Доповідач – голова Ради з якості, завідувач кафедри ПП та М Кулішов В.С. 
 3. Про результати проведення процедури акредитації освітніх програм для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент у 2022/2023 н.р. План коригувальних дій.
  Доповідачі – гарант ОПП «Педагогіка вищої школи» Кулішов В.С., гарант ОПП «Психологія» Торба Н.Г., гарант ОПП «Управління навчальним закладом» Герасименко Ю.С.
 4. Формування переліку дисциплін вільного вибору для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент на 2023/2024 н.р.
  Доповідачі – гарант ОПП «Педагогіка вищої школи» Кулішов В.С., гарант ОПП «Психологія» Торба Н.Г., гарант ОПП «Управління навчальним закладом» Герасименко Ю.С.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial