Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ І

05.10. 2022

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

1 . Про зміни в складі Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Доповідач: Кулішов В.С.

2. Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2022/2023 навчальний рік.

Доповідач: Кулішов В.С.

3. Про результати проведення процедури акредитації освітніх програм для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент. План коригувальних дій.

4. Формування переліку дисциплін вільного вибору для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент на 2022/2023 н.р.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial