Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ ІІI (24 листопада 2023 РОКУ)

06.12. 2023

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Інноваційні підходи до організації практичної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в умовах воєнного стану.
  2. Про забезпечення якості підготовки кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент у 2023/2024 н.р. Аналіз ефективності впровадженої системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
  3. Про перспективи інтернаціоналізації освітньої діяльності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.
  4. Про рекомендацію до затвердження оновлених освітньо-професійних програм та навчальних планів за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія та 073 Менеджмент.
  5. Про рекомендацію до затвердження робочих навчальних програм та силабусів навчальних дисциплін за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент на 2023/2024 н.р.
  6. Затвердження науково(навчально)-методичних матеріалів.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial